Danışmanlar Komitesi

Danışmanlar Komitesinin temel amacı, eğitim politikası, manevi yenilenme, gençlik çalışmaları ve öğrenci başlangıç projelerinin uygulama mekanizmalarını koordine etmek, yani araştırma yönlerinin ve konularının zamanın gerekliliklerine uygunluğunu sağlamaktır.

Danışmanlar  Komitesinin ana görevi, eğitim alanının ve hizmetlerinin her seviyesindeki araştırmaların yenilikçi bir yönde olmasını sağlamak için kültürel etkinlikler, öğrencilerin sosyal statüsü, uzman oturumları, toplantılar, seminerler düzenlemek, kararlar almak ve tavsiyelerde bulunmaktır.

Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın gerekliliklerinin ve kararlarının uygulanmasına ve entegre eğitim, bilimsel ve pratik çalışma, inovasyon projelerinin uygulanmasında üniversitenin stratejik gelişim planının uygulanmasına öncülük etmek;
Eğitim, öğrencilerin sosyal sorunları ve endüstriyel çalışmaların entegrasyonunu organize etmek;
OPC'nin eğitim alanındaki analizini derecelendirerek yapmak, öneride bulunmak;

PEDAGOJİK KOMİTENİN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Danışmanlar  komitesi başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve komite üyelerinden oluşur. Komite başkanı üniversitenin sosyal destek ve eğitim çalışmalarından sorumlu rektör yardımcısıdır. Diğer rektör yardımcıları da (kendi rızalarıyla), eğitim bölüm başkanları ve eğitim dekan yardımcılarının yanı sıra öğrenci konseyinin eğitimli bir üyesi de komiteye katılabilir.

Komitenin oluşumu, Sosyal Destek ve Eğitim Çalışmalarından Sorumlu Rektör Yardımcısının önerisi üzerine Üniversite Başkanının emriyle onaylanır.

TC toplantıları en az iki ayda bir yapılır. Komite toplantısı, komite üyelerinin yarısının katılımı ile gerçekleştirilir, karar üyelerin 2/3'ünün desteği ile alınır.

TC toplantısının gündemine ilişkin sorular TC başkanı tarafından onaylanır ve komite üyelerine Komite toplantısından 5 gün önce bildirilir.

K.A.Yasavi'nin adını taşıyan Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi'nin TC çalışmaları, her yıl oluşturulan ve akademik yıl için onaylanan plana göre yürütülür. TC çalışma planı her yıl TC Başkanı tarafından onaylanır.

TC toplantılarının kararları tutanaklarla resmileştirilir. Tutanaklar başkan ve genel sekreter tarafından imzalanır ve 3 iş günü içerisinde görüşülen konularla ilgili birimlere fragman şeklinde dağıtılır.

  • Shape Images