Mütevelli Heyet

Mütevelli Heyeti, ortak işletme–ortak idare ilkesinden hareketle üniversiteyi yönetmek ve idari, mali ve akademik usul ve esasları belirlemek yetkisiyle donatılmış, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden en üst karar organıdır. Mütevelli Heyeti on üyeden oluşur. Üyelerden beşi, üst düzey kamu görevlileri arasından, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetince atanır. Bu üyelerden biri de, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Mütevelli Heyet Başkanı olarak atanır. Mütevelli Heyet Başkan Vekili (Başkan Yardımcısı) ve dört üye ise, üst düzey kamu görevlileri arasından Kazakistan Cumhuriyeti Hükûmetince cari usullere göre atanır. Üniversite Rektörü, Mütevelli Heyetinin tabii üyesidir.

Mütevelli Heyet üyelerinin görev süresi beş yıldır. Boşalma hâlinde aynı usul ile üye atanır. Asli görevleri uhdelerinde kalarak Mütevelli Heyetine seçilen başkan ve üyeler, asli görevlerinden ayrılmaları hâlinde, üyelik sürelerini tamamlarlar; Rektörün üyeliği ise görev süresiyle sınırlıdır.

Mütevelli Heyeti yılda en az iki defa toplanır. Toplantı yeri, zamanı ve gündemi, üyelerin ve Rektörün görüşleri alındıktan sonra Mütevelli Heyet Başkanınca tespit edilir. Toplantı nisabı yedi olup, görüşler “kabul” veya “ret” olarak bildirilir; oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI

Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEK

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi (Тürkiye)

MÜTEVELLİ HEYET BAŞKAN YARDIMCISI

Ashat AYMAGAMBETOV

Kazakistan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı (Kazakistan)

MÜTEVELLİ HEYET ÜYESİ

Doç. Dr. İbrahim KALIN

T.C. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü (Тürkiye)

MÜTEVELLİ HEYET ÜYESİ

*

K.C. Sağlık Bakan Yardımcısı (Kazakistan)

MÜTEVELLİ HEYET ÜYESİ

Dr. Serdar ÇAM

Türk İşbirliği ve Koordinasiyon Ajansı (TİKA) Başkanı (Тürkiye)

MÜTEVELLİ HEYET ÜYESİ

Bolatbek ABDRASİLOV

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü (Kazakistan)

MÜTEVELLİ HEYET ÜYESİ

Lezzat Amangeldıkızı TURIMBAYEVA

K.C. Maliye Bakanliği Sosyal Bütçe Departmani Direktör Yardimcisi (Kazakistan)

MÜTEVELLİ HEYET ÜYESİ

Prof. Dr. Aida SAGİNTAYEVA

Nazarbayev Üniversitesi Bağımsız Yükseköğretim Fakültesi Dekanı

Напишите свой вопрос

 

    ×