Uluslararası işbirliği merkezi

Uluslararası ilişkiler  merkezi, Üniversite’yi potansiyel ortaklarla stratejik ilişkiler geliştirir. Temel  faaliyet, Üniversite imajını arttırmayı ve uluslararası eğitim ve bilim topluluğuna daha fazla entegrasyon sağlamayı amaçlamaktadır. Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, Türkistan şehrini Türk dünyası için genel bir eğitim merkezine dönüştürmek amacıyla oluşturulan uluslararası statüye sahip Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki tek üniversitedir.

—Uluslararası stratejik ortaklığın koordinasyonu, geliştirilmesi ve izlenmesi.

— Yabancı dinleyicilere ve  çalışanlarına vize desteği sağlama
— Uluslararası hibe programlarının araştırılması ve  uygulanması (AYU / yurtdışında eğitim, ilmi araştırma)

— Steak Holders ile iş bağlantılarını koordine etmek ve genişletmek
— Yabancı Profesörlerin katılımı

— Türkiye’nin önde gelen üniversiteleriyle ortak eğitim programlarının uygulanması

— Üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerinin akademik hareketliliğinin koordinasyonu ve uygulanması

Напишите свой вопрос

 

    ×