Tasvir Sanatı ve Çizim

Eğitimin Genel Amaçları

 • Yurtseverlik, Kazakistan Halkları Dostluğu, diğer milletlerin kültür ve geleneklere saygı duymak;
 • Mezunlarda özel, genel insani ve sosyal değerleri oluşturmak;
 • Öğrencilerde ekoloji, etik, hukuki, entelektüel ve fiziki kültürü oluşturmak;
 • Lisans öğrencilerin dil becerileri geliştirmek;
 • Profesyonel disiplinlerine sahip çokmak için temel bilimleri oluşturmak;
 • Profesyonel çalışmaları için teori ve uygulanma eğitimini, kabiliyet ve yetenekleri oluşturmak ve geliştirmek. 

Genel Eğitimin Görevleri:

 • Çok yönlü kişi oluşturmak;
 • Tasvir Sanatları ve Çizim alanında sistemli bilgileri oluşturmak;
 • Tasvir Sanatları alanında eğitim sürecini yğksek seviyede organize etmek;
 • İlmi araştırmaları gerçekleştirmek;
 • Tasvir Sanatları ve Çizim öğretmenlerinin hazırlığını uluslararası standartlara göre ve sosyal ihtiyaşlar gereği sağlamak;
 • Gelecek öğretmenin öncelikli yetkileri, ilmi yetenekleri ve uzmanlığını oluşturmak;
 • Kendini geliştirme sürecinin manevi ve entelektüel yollarını oluşturmak, düşünme ve davranış kültürünü öğretmek.

EĞİTİM PROGRAMININ SONUÇLARI

Bilgi:

 • Sanatsal ve pedagoji tecrübenin analizi, sonuçlar ve uygulama; kendini geliştirme;
 • Seçilmiş uzmanlığa göre hazırlık eskiz ve tamamlanmış çalışmaları yapmak;
 • Sanat eserleri geliştirme metodlarının ilk eve tarzını tahlil etmek;
 • Öğrencilerinin sanatsal ve yaratıcı yetenekleri, algılama gücünü  geliştirmek, eserleri değerlendirebilmek;
 • Sanat sistemleri tarihi ve teori ile ilgili bilgileri kullanabilmek;
 • Tasvir Sanatları alanında çeşitliri sorunları çözebilmek; 

Yatkınlık ve görgü:

 • Öğretilen derse göre öğrencilerin “öğretim-algılama” ilişkileri düzenleyerek yeni teknoloji ve özel yöntemleri kullanabilmek;
 • Öğrencilerin yaratıcı faaliyetleri ve öğrenimini geliştirmek için çeşitli metodları kullanabilmek;
 • Grafik Sanatının bütün türlerinin uygulamada kullanabilmek;
 • Grup çalışmaları, sanatsal faaliyetleri ve öğernimi yönetebilmek;
 • Öğrencilerin yetenekleri geliştiren metodlara sahip çıkmak, eserlerin değerlendirme ve algılama kabiliyetlerini geliştirmek. 

İhtisas:

 • Pedagoji süreçleri tasarlama ve gerçekleştirme yatkınlığı, uzmanlık alanındaki amaçlara göre yetenekleri kullanabilmek, pozpozitif düşinme, milli değerleri bilmek, etik kuralları benimsemek, insansever ve iyimser olmak; 

Yetki:

 • Kazak, Rus ve diğer yabancı dil öğrenmek, çağdaş teknoloji, pedagoji, strateji öğrenmek, anlaşmazlıkları önlemek ve gidermek, sokulgan olmak, çok milletli toplumda toleranslı olup işbirliği yapabilmek;
 • Pedagoji alanında innovasyon teknoloji ve yeniliklerinden haberdar olmak ve kullanablmek, ilmi araştırmaları yapmak, değerlendirebilmek, tahlil yapmak, profesonel alanında değişikliklere hızlı çekilde uyum sağlamak, başkaları çalışmalara teşvik etmek.

Zorunlu Modül
Çağdaş Kazakistan Tarihi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (İngilizce)

Felsefe

İletişimsel Modülü

Kazakça (Rusça)
İngilizce
Türkçe
TEMEL PROFESYONELLEŞME MODÜLÜ
Modül – İnsan Psikoloji ve Gelişimi

İnsan Psikoloji ve Gelişimi
Fiziyoloji ve Hijyen
Modül – Okul Pedagojisi
Pedagoji І
Eğitim çalışmalarının teori ve Metodu
Modül – Akademisel Resim І
Akademisel Resim  І
Akademisel Resim  І
Mühendislik Grafiği (Projeksiyon)

Modül – Akademisel Resim ІІ
Akademisel Resim II
Akademisel Resim II
Modül – Bilgisayar Programı  І
Bilgisayar Dizaynı  І
Çizim I
Bilgisayar Programı  ІІ
Bilgisayar Dizaynı  ІІ
Çizim IІ
Modül – Perspektif  Resim Uzmanı І
Perspektif
Resim Uzmanı I
Modül – Kompozisyon ve Renkbilgisi
Resim Kompozisyonu
Renkbilgisi
Модуль- Resim ve Gravür
Resim Uzmanı IІ
Gravür І
Modül – Yönetim, Organize, Kontrol
İnclusive Eğitim

Değerlendirme Teknolojisi
Eğitim İşletmeciliği
Modül – Resim ve Gravür ІІ
Resim Uzmanı IIІ
Gravür ІI
Modül – Eğitim Metodu
Çizim Öğretme Metodu
Tasviri Sanatlar Öğretme Metodu
Modül – Sanat Tarihi ve Heykel
Tasviri Sanatlar Tarihi ve Teorisi
Heykel

Seçmeli Dersler
Türk Devletleri Tarihi
Yesevilik
Kişiarası İletişim Psikolojisi
Siyasetbilimi
Akmeoloji, Özel ve Sosyal Başarıları Temeli
Kültür ve Din
Sosyoloji
Yaşam Güvenliği

Ekoloji ve Sürekli Gelişim

Hukuk Esasları

İktisad Teorisi
Atatürk İlkeleri
Eleştirisel Düşünme
Devlet Dilinde Yazışma

Emek Koruma
Ebedi Ülke
Psikoloji Sağlık ve İntiharı Önleme

Kendini Tanıma

JBT1 Profesyonel Tasvir Sanatı

Modül – Resim Kompozisyonu

Tasvir
Peyzaj
Modül – Dernek Çalışmaları
Portre
Soyut Resim
Grizayl

JBT1 Profesyonel Tasvir Sanatı

Modül – Resim Kompozisyonu

Tasvir
Peyzaj
Modül – Dernek Çalışmaları
Portre
Soyut Resim
Grizayl

JBT2 Profesyonel Grafik

Modül – Resim Kompozisyonu
Resim

Grafik
Modül – Sanatsal Grafik
Karikatür
Kabartma
Kuru Fırça

Uygulama Stajı
Eğitim ve Üretim Stajı, KC Eğitim ve İlim Bakanlığı tarafından onaylanan standartlara göre gerçekleştirilir:

 • 1sınıf  Maşat Uçurumuna seyahat «Eğitim Stajı» – 3 hafta;
 • 2 ve3 sınıf «Pedagoji Stajı» – şehir okullarında – 3 hafta;
 • 4 sınıf  «Üretim Stajı» – şehir, ülke, il ve ilçe okullarında – 10 hafta;
 • 4 sınıf  «Diploma Öncesi Staj» – A.Yesevi Üniversitesinde – 5 hafta.

 

Uygulama Stajı Yapma Koşulları (Mekan)

 • Türkistan Şehri Çocuk El İşleri Okulu
 • M.Mametova Orta Okulu
 • 15 No’lu M.Jumabayev Orta Okulu
 • 21 No’lu Orta Okulu
 • 24 No’lu T.Rıskulov Orta Okulu
 • 1 No’lu A.Baytursınov Orta Okulu
 • 17 No’lu Atatürk Okulu
 • 19 Noo’lu Orta Okulu
 • 23 No’lu Orta Okulu

Kısa bılgı

Anabilim Dalı

Tasviri Sanatlar ve Çizim

Şifre

6B014

Fakülte

Sanat

Eğitim Seviyesi

Lisans

Eğitim Tipi

Örgün Eğitim

Disiplin Seçimi

Sınav

Uzmanlık Dersi

Sınav

Geçerli Puan

Kazakça 94, Rusça 88

Напишите свой вопрос

 

  ×