Batırhan Auezov
Bölüm başkanı

BILIM TEKNOLOJILERI BÖLÜMÜ

Eğitim teknolojileri bölümü günümüzde 6В012/7M012 – Okul öncesi eğitim ve öğretim (5B010100/6M010100 – Okul öncesi eğitim ve öğretim) ve 6В013/7M013- Uzmanlık alanı olmayan öğretmenlerin hazırlanması (5B010200/6M010200 – Pedagoji ve ilköğretim yöntemleri) geleceğiyin uzmanlarını hazırlamayı amaçlar.

Bölümde 1 Doktor, 11 PhD doktoruve tecrübeli öğretim görevlileri çalışıyorlar.

Bölümün amacı: rekabetçi ve işgücü piyasasında talep edilen, nitelikli personel yetiştirmek; eğitim programları çerçevesinde lisans ve yüksek lisans eğitim faaliyetlerini sağlamak; öğrenciler için gerekli mesleki kalite ve becerileri kazandırmak; Eğitimin kalitesini artırmak; yetiştirilecek uzmanların pratik becerilerini güçlendirmek.

Bölüm Alt amaçları:

– Öğretim kalitesinin sürekli gelişimini sağlamak;

– Eğitim sürecinde pratik deneyime sahip nitelikli öğretmenler yetiştirmek;

– eğitim kalitesinin sürekli arttırılması sürecinde interaktif ortamlarının sağlanması;

– Eğitim sürecinde güncel kaynaklarının sağlanması;

– Öğrencilerin öğretmenlik uygulamasını geliştirmek;

– Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin seçtikleri eğitim programlari doğrultusunda öğrenim almalarını sağlamak

Öğrenciler eğitim programları temeline uygun yetiştirilir. Üniversite, rekabetçi uzman eğitimi için tüm fırsatları sunmaktadır. 6М010100 – Okul öncesi eğitim ve öğretimve 6М010200-Ilkokul  eğitim pedogojisi ve yöntemi alanında bölümümüz Bağımsız Akreditasyon ve Degerlendirme kurumunun 2016 yılı değerlendirmesine göre katılımcı ünüversitelerin arasında 3. sırada yerini aldı.

Akademik hareketlilik programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Üniversitesinin profesorları Tayıp Duman, Sabri Çelik, Mehmet Arif Özerbaş, Yücel Geliçli, Hayati Akyol, Muğla Üniversitesinin doçenti, doktor Sabri Sidekli, Rusya, Don Devlet Teknik Üniversitesinin Prof. Dr. Efremova Nadejda Fedorovna lisans, yüksek lisans öğrencilerine ve öğretmenlere dersler ve seminerler verdiler.

Türkiye Cumhuriyeti Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinden gelen Doç. Dr. Gülhiz Pilten 2017-2018 eğitim yılından foundation gurup öğrencilerine Türk dilinde ders vermektedir. Bunun yanı sıra 5В010100 – Okul öncesi eğitim ve öğretim alanındaki 2. Sınıf öğrencisi Cemalbek Perizat Mevlana programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Mersin Üniversitesinde bir akademik dönem okudu.

Öğrenciler 5В010100 – Okul öncesi eğitim ve öğretim (2017-2018 eğitim yılında üçüncülük, Almatı ş.) ve 5В010200 – Ilkokul  eğitim pedogojisi ve yöntemi (2018-2019 eğitim yılında birincilik, Şımkent ş.) alanlarında Öğrenci olimpiyatlarında bir çok kez ödül aldılar.

İkili eğitim sisteminin çerçevesinde «Aliya», «Baldırgan» anaokullarıyla ve №23 ІТ lisesiyle anlaşmalar yapıldı, çalışmalar halen devam etmektedir.

Bölümün %67-i doktoralı öğretim üyelerinden oluşmaktadır

Eğitim teknolojileri bölümünün öğretim üyeleri «Yeni sosyal-ekonomik gelişme durumunda eğitim sistemin geliştirme» yönünde bilim araştırma işleri yapılıyor.

Bölümde 2019 yılı «Eğitim sistemini geliştirme programları: eğitim ve öğretim sürecinin etkili organizasyonu veyetkili uzman hazırlama problemleri» konusunda Uluslararası bilimsel-pratik konferans organizasyonu yapıldı.

Doç. Dr. B.T.Ortaev 2015 yılında Üniversitenin en iyi öğretmeni seçilerek, ödül almaya hak kazandı.

2018-2019 eğitim ylında Yard. Doç. Dr A.Kuralbayeva Türkiye bursları programıyla Gazi Üniversitesinde postdoktora yaptı.

Bölümümüzde her yıl lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik bilimsel konferanslar yapılmaktadır. Konferanslar neticesinde en iyi olan bilimsel çalişmalar, ülkemizdeki üniversite öğrencilerinin bilimsel araştırma çalişmaları yarişmalarında çeşitli ödüller almışlardı.

Bölümümüze bağlı  «Usta eller» ve «Cesaret» adlı iki öğrenci kulübümüz bulunmaktadır.

Bölümümüzde toplumsal terbiye,ahlaki ve manevi eğitim, ekoloji terbiyesi, ulusal-manevi ve vatanseverlik eğitimi, hukuki terbiye, estetik terbiye vesağlıklı yaşam için beslenmegibi terbiyenin alt alanlarında çalışmalar yapılmaktadır.

Bölümümüz öğretim üyeleri kaliteli uzman hazırlamanın yanı sıra öğrencilerimize bilimsel bilgi ve terbiye vererek gençlere örnek olmaya çalışıyorlar.

Напишите свой вопрос

 

    ×