Pedogoji ve Psikoloji

BECERİSİ

Pedogoji ve Psikoloji Bölümü Eğitim Lisansı Mezunu

EĞİTİM PROGRAMININ AMACI VE GÖREVLERİ

Genel Eğitim Amaçları:

6B011 – Pedogoji ve Psikoloji Bölümü Lisan mezunu hazırlamada Eğitim Programlarının temel amaçları:

 • Ülkenin Anayasasına, geleneğine, kültür ve edebiyatına, Türk Halklarının değerlerine, örf adetlerine saygı duyar, vatanseverlik ruhta eğitim vermek;
 • Öğrencileri kişisel ve sosyal yönden geliştirme, eğitim surecini psikoloji pedogoji açıdan sağlamaya, bununla beraber eğitim sürecinin sosyal dallarını denkleştirmeye yönlendirilmiş mesleki hareketleri gerçekleştirmeye ve rekabete yetenekli uluslararası şartlara uygun mesleki yüksek tahsil görmüş pedogog psikologları hazırlamak;
 • Kazakistan’ın sanayi ve diğer kurumların ihtiyacına göre yenilikçi teknolojileri geliştirmeye merakla hazır, mesleki yeterlikleri gelişmiş eğitim dalındaki bilgili gelecek uzmanları hazırlamak.

6B011 – Pedogoji ve Psikoloji çerçevesinde mesleki bilgiyi ve tecrübelik alışkanlıkları, çağdaş pedogoji teknolojileri benimsemeyi sağlamak.

Genel Eğitimin Görevleri:

-öğrencilere teori ve uygulamalı kaynaklara dayanan, ilim ve teknolojinin son gelişmelerine yönelik  pedogoji ve psikolojinin temel dallarından sistemli bir eğitim vermek;

-orta okul öğrencilerinin kişisel özelliklerini kalıplaştırma ve geliştirmede toplumun sosyal şartlarını gerçekleştirmek;

-orta okul öğrencilerinin eğitim almasına ve öğrenim görmesine imkan sağlamak, çocuğun büyüklerle ve arkadaşlarıyla geçinmesine ve irtibat kurmasına, öğrencileri sosyalleştirmek;

-kurumda psikoloji uygun ve tehlikesiz eğitim ortamını kalıplaştırmaya katılmak;

-eğitim süreci katılımcılarının psikolojik yeterliklerinin seviyesini yükseltmek;

-diğer meslek sahiplerıyle birlikte harakete geçerek derslerarası psikolojik pedogojik ve sosyal rehabilitasyon çalışmalara katılmak;

EĞİTİM PROGRAMININ EĞİTİM SONUÇLARI

Tahsili:

6B011 – «Pedogoji ve Psikoloji» bölümünde lisans öğrencisi KC Anayasa’sını, KC “Eğitim Yasaları”nı, “KC Çocuklarla ilgili Yasaları” ve diğer eğitime ilgili yasal düzenlemeleri, pedogoji ve psikolojinin temellerini incelemeyi öğrenir;

 • Genel Eğitim Kurumlarında pedogog psikolog olarak pedogoji süreci vr pedogoji çalışmaları organize eder, bilimsel projeleri hazırlamaya katılır, eğitim öğretim çalışmalarının programlarını gerçekleştirir, onları Genel Eğitim Kurumlarında gerçekleştirme adetlerini idare eder.
 • Eğitim dalındaki bütün mesleki çalışmaları gerçekleştirmek için gerekli bilim, beceri ve alışkanlıkları öğrenir.

Uygulayabilmesi:

 • Eğitim dalındaki bütün mesleki çalışmaları gerçekleştirmek için gerekli bilim, beceri ve alışkanlıkları uygulayabilmelidir;
 • Genel Eğitim dalındaki pedogog psikolog olarak pedogoji süreçleri ve pedogojik çalışmalrı organize edebilmelidir.;
 • Eğitim Öğretim sürecine ait bütün çalışmaların planlarını yapabilmeli, bilimsel projelere katılabilmelidir;
 • Eğitim Öğretim çalışmalarının programını yapabilmeli, onları Genel Eğitim Kurumlarında gerçekleştirebilmelidir;

Becerisi:

– Düşünme kültürü yüksek ve dünyagörüşü geniş bir yüksek tahsilli kişinin ortaya çıkmasını etkileyen sosyal beceri bilimler ve fen bilimleri dallarında temel bilgileri öğrenmesi;

-«Pedogoji ve Psikoloji» Eğitim dalındaki görevleri inceleme ve karakterleri tanıyabilmesi, pedogojik hizmet çerçevesinde bilişim teknolojilerini uygulayabilmesi, araştıma çalışmalarını başarılı gerçekleştirebilmesi;

-Günlük mesleki görevde ve eğitimini doktorluk bölümde devam ettirmeye gerekli yeni bilgileri alma alışkanlıklarını benimsemelidir.

Kazanımları:

Gelecek “Pedogoji ve Psikoloji” uzmanlarının kazanımları işverenlerin istek taleplerine uygun olmalıdır, yani:

 • Derslik beceri, kendi mesleki çalışmalrının sorunlarını çözebilmesi;
 • Organizatörlük (öğrencinin serbest çalışmasının organize etmede rastlanan sorunları çözebilmesi);
 • Temas («Öğretmen-öğrenci», «öğrenci- öğrenci», «öğretmen-ebeveyn» sistemlerindeki ilişki sorunlarını çözebilmesi);
 • Adaptasyon (hayatın değişimli durumları ve şartlarına uyum sağlamak gibi sorunları da çözebilmesi);
 • Motivasyon psikolojik (kişisel ve kişilerarası iç çatışmaları, kişinin psikoloji problemlerini çözebilmesi);
 • Diyagnostik (Tanı) (öğrenciler ve sınıfın gelişme sonuçlarını incelemeyi organize etme ve yürütme meselerinin çözebilmesi).

Devlet Zorunlu Dersler

 • Çağdaş Kazakistan Tarihi
 • Bilgi ve İletişim teknolojileri (İngiliz Dilinde)
 • Felsefe

İletişim Dersleri

 • Kazak Türkçesi
 • İngilizce
 • Türkiye Türkçesi 

TEMEL MESLEKİ MODÜLLER 

Modül   – Psikoloji ve Fizyoloji

 • Psikoloji ve İnsan Gelişmesi
 • Gençlerin Fizyolojisi ve Orta Okul Hijyeni

Modül  Orta Okul Pedogojisi

 • Pedogoji І
 • Eğitim Çalışmalarının Teorisi ve Yöntemi

Modül  – Bilim Tarihi ve Yöntemleri

 • Pedogoji ve Psikoloji Bilim Tarihi
 • Bilimsel Araştırmanın Metodolojisi ve Yöntemleri

Modül   – Milli Eğitim

 • Etnopsikoloji
 • Etnopedogıji
 • Kişiyi Pedogojik ve Psikolojik Teşhis
 • Psikoloji Pedogoji Düzeltme

Modül  – Öğretim Yöntemleri

 • Kendi Kendini Tanıma Dersini Öğretim Yöntemleri
 • EğitimlerТренингтарды ұйымдастыру әдістемесі

Modül  – Ana Eğitim

 • Psikoloji ІІ (Sosyal Psikoloji)
 • Pedogoji ІІ (Sosyal Pedogoji)
 • Mesleke Dayalı Çalıştay

Modül  – Yönetmek, Düzenlemek, Değerlendirmek

 • Kapsayıcı Eğitim
 • Değerlendirmenin Ölçme Teknolojileri
 • Eğitimdeki İşletmecilik

Modül  – Mesleki Danışma

 • Mesleki Danışma Psikolojisi
 • Orat Okul Öğrencilerine Mesleki Eğitim verme Sistemi

Modül  – Yöntem

 • Pedogo Eğitim Yöntemleri
 • Psikoloji Eğitim Yöntemleri

Modül  –Uygulamalı Psikoloji

 • Psikoloji ІІІ (Uygulamalı Psikoloji)
 • Pedogoji ІІІ ( Pedogoji Uzmanlık)
 • Deneyimli Psikoloji

Modül  – Moderm Eğitim

 • Mesleki Eğitimin Yenilikçi Teknolojileri
 • Mesleki Eğitim Pedogojisi
 • Karşılaştırmalı Pedogoji

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ MODÜLÜ

 • Türk Cumhuriyetleri Tarihi
 • Yesevi Bilgisi
 • Kişilerarası İletişim Psikolojisi
 • Siyaset Bilgisi
 • Akmeoloji, Özel ve Sosyal Başarılar Temeli
 • Kültür ve Din
 • Sosyal Bilgisi
 • Can Gövenliği Temelleri
 • Ekoloji ve Sürekli Kalkınma
 • Hukukun Temelleri
 • Ekonomi Teori
 • Atatürk İlkeleri
 • Eleştirel Düşünme
 • Devlet Dilinde Evrakları Hazırlama
 • Emek Koruma
 • Ebedi Ülke
 • Psikoloji Sağlık Önlemesi ve İhtihar Önlemesi
 • Kendi Kendini Tanıma

ÖZEL EĞİTİM YÖRÜNGESİ DERSLERİ

ÖEY 1 Pedogog Psikologların Mesleki Hizmet Sistemi

ModülKişi Psikolojisi

 • Kişinin Diferansiyel Psikolojisi
 • Aile Psikolojisi
 • Pedogoji Psikolojisi

 

ModülMesleki Çalışma

 

 • Eğitim Sistemindeki Psikoloji Çalışmaları Düzenleme
 • İlişki Psikolojisi
 • Yönetim Psikolojisi

ÖEY 2 Önleme ve Sosyal Psikoloji Çalışma

ModülPedogoji Süreçleri Düzenleme

 • Yeniden Eğitim Verme Pedogojisi
 • Orta Okullarda pedogojik Süreçleri Düzenleme
 • Psikoloji Pedogoji Çalıştayı

Modül  – Psikoloji

 • Psikoterapi
 • Cezaevi Psikojolojisi
 • Uygulamalı Psikoloji

Eğitim Üretim Staj, KC Eğitim Bakanlığı tasdik etmiş Standartlarına uygun tarihlerde yapılır:

 • 1.sınıfta Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilimsel Kütüphanesinde “Eğitim Stajı” – 3 hafta;
 • 2,3. Sınıfta Türkistan şehrindeki orta okullarda ve yatılı okullarda “Öğretmenlik Staj” (devamlı)-  – 15 hafta;
 • 4.sınıfta Türkistan şehrindeki orta okullarda, yardımcı yatılı okullarda ve psikoloji pedogoji düzeltme ofislerde  «Üretim Stajı» – 10 hafta;
 • 4-курста Türkistan şehrindeki orta okullarda, yardımcı yatılı okullarda ve psikoloji pedogoji düzeltme ofislerde  “Tez Öncesi Staj” – 5 hafta.

 Öğrenciler hangi kurumlarda staj yapabilir?

 • Türkistan şehri «Yardımcı Yatılı Okul»
 • Türkistan şehri Eğitim Bölümü № 17 Atatürk ilköğretim okulu
 • Türkistan şehri Psikoloji Pedogoji Düzeltme Ofisi
 • Türkistan şehri Eğitim Bölümü № 19 Genel İlköğretim okulu
 • Türkistan şehri Eğitim Bölümü № 1 A. Baytursınov Genel İlköğretim okulu
 • Türkistan şehri Eğitim Bölümü № 25 T.Rıskulov Genel İlköğretim okulu
 • Türkistan şehri Eğitim Bölümü № 5 G.Muratbayev Genel İlköğretim okulu
 • Türkistan şehri Eğitim Bölümü № 6 M.Mametova Genel İlköğretim okulu
 • Türkistan şehri Eğitim Bölümü  M. Abenova Genel İlköğretim okulu

Kısa bılgı

Kısaca bilgi

Bölümü

Pedogoji ve Psikoloji

Bölüm şifresi

6B011

Fakülte

Beceri Bilimler

Eğitim Seviyeleri

İlk lisans

Eğitim Türleri

Gündüz

Seçmeli Dersi

Biyoloji

Ana Dersler

Biyoloji

Geçerli Puanı

Kazak 85 puan

Ödeme

K.C. vatandaşları için (tenge):

480 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

700 000 tg.

Напишите свой вопрос

 

  ×