Kimya

Kimya Mühendisliği Lisans Programının Nitelikleri:

 

EĞİTİM PROGRAMI AMAÇ VE HEDEFLERİ

Genel eğitimin amaçları:

– Ülkenin anayasasına, gelenek ve göreneklerine, kültür ve edebiyatına, Türkçe konuşan halıkların değerlerine , gelenek ve göreneklerine saygı duymak ve  vatanseverlik ruhunda yetiştirmek;

– Öğrencileri kişisel ve sosyal açıdan geliştirmek, eğitim sürecini psikolojik-pedogojik açıdan desteklemek, ayrıca  uluslararası şartlara uygun, yüksek nitelikli kimyager öğretmenler hazırlamak.

6B015 – Kimya mühendisliği dahilinde mesleki bilgiyi ve pratik becerileri, modern öğretim teknolojilerini öğrenmeyi geliştirmek ve desteklemek

 

Genel eğitim hedefleri:

 • Öğrencilerin eğitim ve gelişim, tasarım ve öğretim sürecinin yönetimi, pedagojik hizmetlerin sonuçlarını düzeltmek, tasarım eğitimi vermek.
 • Alanında deneysel araştırmalar:
 • Bilimsel-metodolojik literatürleri okuyarak öğrenmek
 • Kimya alanında eğitim uygulamalarını öğrenme ve çalışma

 

EĞİTİM  PROGRAMI ÇALIŞMA SONUÇLARI

Bilimi:

 • Kimya alanında eğitim faaliyetlerini ve becerilerini uygulamada kullanır;
 • Eğitim ve bilimsel amaçlarda, kimyasal maddeler ve işlemler hakkında yeni bilgileri kullanmak için bağımsız bilimsel araştırma çalışmalarını yürütebilir
 • Mesleki çalışmaya bağlı çeşitli alanlarda esnek ve kavramsal temelli gelişim perspektiflerini tahmin edebilir

Kullanabilme:

 • kendisinin mesleki faaliyet olarak kimya dersinin içeriği ile eğitim sürecinin organizasyonunu mevcut şartlar altında planlayabilir.
 • eğitim alanında ileri öğretim ve kimyasal uygulamaları inceler ve öğrenir;
 • bilimsel teknolojide ve yaşamda kimyasal süreçlerin yönetimi için gerekli eğitim sistemini oluşturur.

Nitelikleri:

 • mesleki bilgi ve becerileri uygun mesleki ortamlarda kullanma ile ilgili kurallara uyar ;
 • öğrenci ile kimyager-öğretmen mesleki kurallar çerçevesinde mesleği iyi derecede öğrenir;

Yetkinlikleri:

 • Kimya çerçevesinde eğitim alanındaki görevleri dikkatlice çözebilmesi, öğretim faaliyetleri alanında bilgi teknolojisini kullanabilmesi ve işverenlerin taleplerine uygun olması gerekir.

Zorunlu  modül

Kazakistan`nın yakın tarihi

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri (İngilizce)
 • Felsefe

Kommunikativ modül

 • Kazak dili (Kazakça)
 • İngiliz dili (İngilizce)
 • Türk dili (Türkçe)

TEMEL MESLEKİ MODÜLLER

Modül – Psikoloji ve filoloji

 • Psikoloji ve İnsan Gelişimi
 • Fizyoloji ve Okul Hijyeni

Modül – Anorganik Kimya

 • Anorganik Kimya
 • Anorganik Kimya Laboratuvarı

Modül – Elementler kimyası

 • Elementler Kimyası
 • Elementler Kimyası. Laboratuvar

Modül – Okul pedagojisi

 • Pedagoji I
 • Eğitim teorisi ve çalışma metodolojisi

Modül –  Analitik Kimya

 • Analitik Kimya I

Kimya problem çözme  metodolojisi I

Modül – Kimyasal ekoloji ve analiz

 • Analitik Kimya II
 • Kimyasal Ekoloji
 • Biyokimya

Modül – Fizkolloid Kimyası

 • Fiziksel Kimya
 • Kolloid kimyası
 • Organik Kimya I

Modül – Kontrol, organizasyon, değerlendirme

 • Kapsamlı eğitim
 • Puanlama teknolojileri
 • Eğitim Yönetimi

Modül –  Metodolojisi

 • Kimyayı öğretim yöntemleri
 • Okulda kimyadan deney yapma  yöntemleri

Modül – Organik kimya II

 • Organik kimya II
 • Fiziksel ve kimyasal analiz yöntemleri
 • Polimerler kimyası

Modül – Elektrokimya ve Teknoloji

 • Elektrokimya
 • Kimya Teknolojisi
 • Kimyasal sentez

Üniversite seçmeli modülü

 • Türk devletlerinin tarihi
 • Yasevitanu
 • Kişilerarası iletişim psikolojisi
 • Siyaset

Akmeologija, özel  ve sosyal başarılar temeli

 • Kültür ve Din
 • Sosyoloji
 • Güvenlik Temelleri
 • Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma
 • Hukuk
 • İktisat Teorisi
 • Atatürk İlkeleri
 • Eleştirel Düşünme
 • Devlet dilinde evrak işlerini yürütmek
 • İş koruma
 • Ebedi ülke
 • Ruh sağlığı ve intihar önleme
 • Kendini tanıma

ÖZEL EĞİTİM TRAEKTORİYA MODÜLLERİ

JBT1 Kimyagar araştırmacı

Modül – Temel Kimya

 • Kimya ders kitaplarının yapısı ve içeriği
 • Kimyasal ürünler

ModülKimyasal kinetik

 • Maddenin Yapısı
 • Petrokimya
 • Kimyasal kinetik

JBT2 Kimyager öğretmen

Modül Kimya  eğitimi teknolojileri

 • Kimyadan problem çözme metodolojisi II
 • İnorganik kimya eğitimi metodolojisi

Modül – Kimya eğitiminde  yeni yöntemler

 • Kimyal Eğitiminin bilimsel ve pedagojik gerekçesi
 • Görsel malzeme hazırlama yöntemi
 • Öğrenciler için kimyadan Olimpiyat ödevlerı(problemler)

Staj

Eğitim –  endüstriyel stajlar KC BJĞM tarafından onaylanan standartlarda belirtilen süreye göre yürütülür:

1.sınıfta: Ekoloji ve kimya bölümü bilimsel araştırma laboratuarında yürütülecek “Eğitim deneyimleri” – 3 hafta

2, 3.sınıfta: Türkistan ve  Kentau şehir okullarında yürütülecek , “pedogojik deneyim(staj)”- bahar dönemi (eğitim programına göre 2.sınıf  3 hafta,  3.sınıf  2 hafta);

4.sınıfta:  bölgesel, ulusal okullarda yürütülecek  “mesleki staj” – 10 hafta;

4.sınıfta: Bölgesel, ulusal okullarda ve Yesevi adında Uluslararası Kazak – Türk Üniversitesi, Ekoloji ve kimya bölümünün bilimsel araştırma laboratuarında yürütülecek “Tez öncesi staj” -5 hafta.

Öğrenciler hangi kurumlarda staj yapabilir?

 • D.Sokolskiy adında “Organik Kataliz ve Elektrokimya Enstitüsü”
 • Kıbrıs Üniversitesi
 • Satpayev adında Kazak Teknik Üniversitesi
 • “Kentau Transformator fabrikası”
 • Güney Kazakistan. Türkistan., N.Oñdasınov adında “Daryn” okul
 • Kentau yetenekli çocuklar için “Daryn” yatılı bölge okulu
 • Güney Kazakistan . Türkistan., M.Zhumabayev adında № 15okul
 • Güney Kazakistan. Türkistan., №: 22 ortaöğretim okulu
 • Güney Kazakistan . Türkistan., Gani Muratbaev adında №5 okul
 • Güney Kazakistan . Türkistan., №23 ortaokul
 • Güney Kazakistan. Türkistan., №20 ortaokul
 • Güney Kazakistan . Türkistan.,M.Mametova adında ortaokul
 • Güney Kazakistan . Baidibek ilçesi, Mınbulaq adında ortaokul
 • Güney Kazakistan. Türkistan. M.Abenova adında ortaokul
 • Güney Kazakistan . Türkistan., A. Baitursynov adında №1 ortaokul
 • Güney Kazakistan . Türkistan., Hamza adında № 2 ortaokul
 • Güney Kazakistan . Türkistan., A.Navai adında №17ortaokul

Kısa bılgı

Uzmanlık:

Kimya

Uzmanlık kodu:

6B015

Fakülte:

Fen bilimleri

Öğretim seviyeleri:

1.Yüksek eğitim

Eğitim türü:

Gündüz

Seçmeli ders:

Kimya

Geçiş puanı:

kazak 50-100, rus 50-100

Eğitim ücreti:

K.C. vatandaşları için (tenge):

480 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

700 000 tg.

Напишите свой вопрос

 

  ×