Çevre koruma ve yaşam güvenliği

Yeterliliği

 • Çevre koruma ve yaşam güvenliği Lisans

EĞİTİM PROGRAMI AMAÇ VE HEDEFLERI

Genel eğitimin amaçları:

 • çevresel etik, hukuk kültürü, fiziksel kültür ve düşünce kültürünü geliştirmek;
 • mesleki dersleri öğrenmek için gerekli olan temel bilgiyi geliştirmek;
 • çevresel ve teknik dokümantasyonu, işletmelerin ve kuruluşların proje programlarının hazırlanması ve yönetimi;
 • bilimsel uygulamalı araştırmaları yürütebilmek;
 • yaşam güvenliği, çevre koruma ve acil durumlarda koruma ile ilgili profesyonel faaliyetin tüm yönlerini yönetebilmek 

Genel eğitim hedefleri: 

 • çalışma bölgesi ve çevrenin durumunu analiz etmek ve tahmin yöntemlerini yürütebilmek
 • can güvenliği ve çevre koruma gereksinimlerini mevcut uygulamalara dayalı olarak okutmak;
 • gelişmiş bilimsel yöntemlerin olanaklarını araştırmak ve yaşam güvenliği ile çevre koruma sorunlarını acil olarak çözmek için gerekli yöntemleri geliştirmek.

 

EĞİTİM PROGRAMI ÇALIŞMA SONUÇLARI 

Bilim:

 • üretim tesislerinin hijyenik standartlarını ve malzemelerin sistematizasyonunu belirler;
 • uygulamada ekolojik araştırmalar yapmayı öğretir;
 • üretim yerlerinin hijyen çalışmaları yürütmenin başlıca yöntemlerini ve çeşitlerini gösterebilir.

Kullanabilmesi:

 • tehlikeye neden olacak önemli faktörleri bilmesi ve onlara karşı mücadele yöntemlerini profesyonel düzeyde kullanabilmesi gerekir;
 • Üretimdeki güvenlik önlemlerini alabilmesi, güvenli üretim süreçlerini organize edebilmesi, bu süreçlerin ilkelerini ve çeşitlerini, ayrıca sanayi tesisleri için koruma ürünlerini sunabilmesi gerekir ;
 • Üretimde iş güvenliğini sağlayabilmesi, iş kazalarının nedenlerini saptayabilmesi ve bunlardan , korunma yollarını tespit edebilmesi gerekmektedir. 

Nitelikleri:

 • Üretimde güvenlik önlemlerini, güvenli endüstriyel aşamaların organize edilme ilkelerini belirlemesi, sanayi tesislerinin korunması hakkında kararlar alabilmesi, yönetimi analiz edebilmesi gerekir;
 • Üretim sürecinin ciddiyetini değerlendirme, üretimde kullanılan ürünlerin güvenliğini değerlendirme, sosyal sorumluluk hissedebilme ve profesyonel işbirliği yürütebilmelidir 

Yetkinliği:

Üretimdeki (sanayideki) güvenlik önlemlerini uygulamaya yetenekli olması gerekir.

Zorunlu  modül

 • Kazakistan tarihi
 • Profesyonel amaçlar için bilgi teknolojileri
 • Felsefe

İletişim modülü

 • Kazak dili (Kazakça)
 • İngilizce
 • Türk dili (Türkçe) 

TEMEL MESLEK EDİNDİRME MODÜLLERİ

Üniversite seçmeli modülü

 • Türk devletlerinin tarihi
 • Yasavitanu
 • Kişilerarası iletişim psikolojisi
 • Siyaset
 • Akmeologija, özel ve sosyal başarı temelleri
 • Kültür ve Din
 • Sosyoloji
 • Güvenlik Temelleri
 • Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma
 • Temel hukuk
 • İktisat Teorisi
 • Atatürk İlkeleri
 • Eleştirel Düşünme
 • Devlet dilinde evrak işlemleri
 • İş (çalışma) kanunu
 • Ebedi Ülke

MESLEKİ MODÜLLER 

Modül Fen bilimleri I

 • Matematik
 • Fizik I 

Modül Doğal bilimler II

 • Matematik II
 • Fizik II
 • Kimya 

Kimyasal analiz ve sanitasyon

 • Kimyasal analiz
 • Endüstriyel sanitasyon
 • Kimyasal ve biyolojik güvenlik temelleri 

Modül Mühendislik sistemleri

 • Mühendislik Grafikler (Grafik)
 • Mühendislik sistemler, bilgisayar ağlar ve ekipmanlar 

Endüstriyel Güvenlik Teknolojisi

 • Teknoloji Güvenliği
 • İzleme ve ölçüm yöntemleri ve araçları
 • Endüstriyel ekoloji I

Antropojenik değişimler

 • Geoekoloji
 • Su kaynaklarının etkin yönetimi
 • Küresel iklim değişiklikleri

Çevre nesnelerin analizi

 • Hava kalite yönetimi
 • Fiziksel ve kimyasal analiz yöntemleri
 • Endüstriyel Güvenliğin teknik düzenleme 

Çevre  korunması gereksinimleri

 • Teknik edüstrinin belgeleri
 • Radyasyon güvenliği
 • Çevresel etki değerlendirme
 • Metroloji, standardizasyon ve belgelendirme

Üretim alanlarının  teknolojik yönü

 • petrol ve gaz endüstrisinde ve kimya dalında esas teknolojiler
 • metalurji ve makine yapım endüstrisinde esas teknolojiler
 • Endüstriyel atıkları arıtma ve geri kullanımı

ÖZEL  BİLİM  TROYEKTORİYASI  MODÜLLERİ

JBT 1 

Yaşam güvenliği konuları

 • Yaşam güvenliğinin yasal, teknik ve organizasyon prensipi,
 • Yaşam güvenliğinde marketing ve management temelleri

Endüstriyel güvenliğin temelleri

 • İş güvenliği ve sağlık
 • Endüstriyel havalandırma
 • Endüstriyel toksikoloji

JBT 2

Doğal afetler ve risk değerlendirmesi

 • Doğal afetler ve onlardan korunmak
 • Çevresel risk değerlendirmesi

Endüstrilerin güvenligin pilanlama

 • Binalar, yapılar ve onların kalıcılığı
 • Acil durumlarda tahmin ve değerlendirme
 • Atıksız ve az atık  olan endüstri  tasarımı ve üretimi

Staj

Eğitim –  endüstriyel stajlar KC BJĞM tarafından onaylanan standartlarda belirtilen süreye göre yürütülür:

1.sınıfta:  Ekoloji ve kimya bölümünün bilimsel araştırma laboratuarında, Karatau  doğal koruma alanında  ve Mashat`ta yürütülecek “öğrenme deneyimleri”- 3hafta;

2. ve 3. sınıfta: Karatau doğal koruma alanında ,Mashat`ta , Ekoloji ve Kimya Bölümünde yürütülecek “Staj” – 2,5 hafta;

4.sınıfta:  Karatau doğal koruma alanında , Maşat`ta, Ekoloji ve Kimya Bölümünde yürütülecek “Mesleki  staj”  – 10 hafta;

4.sınıfta: Yesevi adında Uluslararsı Türk-Kazak Üniversitesi , Ekoloji ve kimya bölümünün bilimsel araştırma laboratuarında ve Ekoloji bilimsel-araştırma enstitüsünde yürütülecek “Tez öncesi staj” -5 hafta.

Öğrenciler hangi  kurumlarda staj yapabilirler?

 • Kıbrıs Üniversitesi
 • “Karatau Devlet Doğal Koruma Alanı”
 • Satpayev adında Kazak Teknik Üniversitesi
 • Ekoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü
 • Güney Kazakistan Ekoloji Bölümü
 • “Kentau Transformator Fabrikası”
 • “Tabıs- 2005″JŞS
 • “Kentau servis”

Kısa bılgı

Kısaca bilgi:

Uzmanlık:

Çevre koruma ve yaşam güvenliği

Uzmanlık kodu:

6В112

Fakülte:

Fen bilimleri

Öğretim seviyeleri:

1.Yüksek eğitim

Eğitim türü:

Gündüz

Seçmeli ders:

Biyoloji

Geçiş puanı:

kazak 50-100, rus 50-100

Eğitim ücreti:

K.C. vatandaşları için (tenge):

480 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

700 000 tg.

Напишите свой вопрос

 

  ×