Ekonomi

NİTELİĞİ

 • Ekonomi ve iş lisansı

DERS PROGRAMININ AMACI İLE GÖREVLERİ

 • 6В041 – Ekonomi mesleği öğrencileri hazırlamada ders programlarının asıl amacı:
 • Cumhuriyetin anayasasına, geleneğine, kültürü ile edebiyetına, Türk halklarınındeğerlerine, vatan severliğe eğitmek.
 • Öğrencilerin sosyal durumunu geliştirme, eğitim sürecini ekonomik açıdan desteklemek, bir de eğitim sürecinin sosyal dallarını uygunlaştırmak için profesyonal etkinliği yapmak ve rekabete dayanaklı uluslararası gereksinimlere uygun profesyonel yüksek dereceli iktisatçılar hazırlamak;
 • Araştırmacı becerisine sahip ve bağımsız araştırmacılık çalışmalarını planlamaya, yerine getirmeye, danışmanlık yapmaya, dallar arası bilimsel yönleri koordine etmeye yüksek kabiletli uzmanlar hazırlamak;
 • Toplumun sosyo-ekonomik gelişim şekillerini, Kazakistan tarihini, Ekonomik düşünce tarihini, çağdaş bilgi teknolojilerini, ana dili, etnik ilişkilerin aracı olarak yabancı dil bilgisi temelinde sosyal bilimler derslerini sağlamak;
 • Mesleki eğitimin temel taşı olarak ekonomik ve özel temel eğitim, beceri ve kişisel nitelikleri oluşturmak;
 • Teori ile pratiği bir arada tutarak ekonomik yöndeki bilimsel araştırma işleri ile mesleki işleri hazırlamayı oluşturmak;
 • Temel bilgiye sahip, emek piyasasının değişmeli gereksinimlerine ve teknolojilerine eğilimli, grupla çalışabilen yeni nesil uzmanları hazırlamak;
 • Ekonomi, pazarlama, işletme, maliye, muhasebe, istatistik dallarında kaliteli uzman hazırlamak;
 • Uzmanları yaratıcı, mesleki ve sosyal faliyetleri kaliteli bir şekilde yapmaya hazırlamak;
 • Riskli ve belirsizlik durumlarda uygulamalı görevleri ve meseleleri çözmek için teorik eğitim vermek. 

EĞİTİM PROGRAMININ DERS SONUÇLARI

Eğitimi:

 • Öğrenci çağdaş ekonominin toplumdaki yeri ile rolünü analiz etmeyi öğrenecek;
 • Ulusal ve uluslararası yayınların sistemini, genel durumu ile yapıları hakkında bilgi alacak;
 • Yeni bilgi araçları ile onları uygulamayı öğrenecektir.

Uygulayabilmesi:

 • Öğrenci piyasa konjonktürünü hesaba katarak ekonomi dalıyla alakalı sahip olan bilgisini profesyonel seviyede kullanmak gerekir; 

Nitelikleri:

 • Piayasa ekonomisinin ekonomik yasaları ile onların oluşma yerleri, modern dünyanın küreselleşmesi ile uluslararasılaşma süreçleri ile işletmelerin bilimsel yönetiminin finansal meseleleri hakkında bilgiye sahip olmak;
 • Mesleki görevleri yerine getirmek için alınan sonuçları işleyerek onları kullanımdaki istatistik verileri kullanmak ve onları analiz etmek için bilgisayar tekniğini ve geniş çaplı bilimsel bilgiyi kullanmak, bağımsız olarak kendi başına çeşitli bilgi kaynaklarını kullanabilmek;
 • Bilimsel araştırma işleri yürütüldüğünde genel bilimsel metodun mantığı ile tekniğini bilmek ve araştırmak, bilimsel ve deneyim çalışmalarını kendi başına yapabilmesi gerekir;
 • Günlük mesleki hizmette ve bilimsel araştırma çalışmalarıyla uğraşabilmesi için yeni ilmi kavrama yeteneğine sahip olması gerekir. 

Yetkililiği:

Gelecekteki ekonomi alanında uzmanlaşan iş verenler yetkililiğine uygun olması gerekir.

Mödül – İktisada giriş

Ekonomide Matematik

İktisat teorisi

İktisat düşünce tarihi

Mödül – İktisadi gelişme

Kazakistan ekonomisi

İşletme ekonomisi

Mödül – Temel Mikro-Makro iktisat I

Mikri iktisat I

Makro iktisat I

Mödül – Maliye ve Muhasebe

Maliye

Muhasebe I

Mödül – Temel Mikro-Makro iktisat II

İstatistik

Mikri iktisat II

Makro iktisat II

Mödül – İşletme ve Pazarlama

İşletme

Pazarlama

Ekonomiyi Devlet düzenlemesi

Mödül – Özel üretim

Uluslararası iktisat I

Mikro İktisat analizi

İktisadi Planlamanın İlkeleri

Mödül – Ekonomi dalları

İşgücü Piyasası Ekonomisi

Çevre ekonomisi

Tarım ekonomisi

Mödül – Girişimcilik ekonomisi І

Girişimcilik ekonomisi І

Uluslararası iktisat II

Yenilikçi ekonomi

Yatırım planlaması

Mödül – Girişimcilik ekonomisi ІI

Girişimcilik ekonomisi ІI

İşletme ekonomisi II

Makro İktisat III

ÖZEL EĞİTİM YÖRÜNGESİ 1  Üretim Ekonomisi

Mödül – Firma ekonomisi

Şirket içi planlama

Ekonomi ve ulaştırma politikası

Mödül – Önemli ekonomik sorunlar

Ekonomik politika

İmalatın organizasyonu

Enerji bazlı ekonomi

ÖZEL EĞİTİM YÖRÜNGESİ 1 Sektör ekonomisi

Mödül – Endüstriyel İktisat

Endüstriyel İktisat

Emlak Piyasasının Ekonomisi I

Mödül – Ulusal ekonomi

Ekonomik  analiz

Mevcut ekonomik durumun teori analizi

Ulusal ekonomi

Mesleki uygulama

Eğitim – endüstriyel uygulamalar Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış şartlarında gösterilmiş zaman sürecinde yapılacaktır:

1 sınıfta “Eğitim uygulaması” – 3 hafta;

2 sınıfta “Endüstriyel uygulama” – 2,5 hafta

3 sınıfta “Endüstriyel uygulama” – 2,5 hafta

4 sınıfta “Endüstriyel uygulama” – 10 hafta

4 sınıfta “Tez öncesi uygulama” – 5 hafta

Uygulama geçecek kurumlar

Kazakistan Cumhuriyeti “Yatırım Ve Gelişme Bakanlığı”

“Kaspi Bankası”

“Kazakistan Uluslararası Ziraat Bankası”

LLP “Glaski”

LLP “Alugal”

AŞ “Bank Pozitif Kazakistan”

AŞ Bağımsız Topluluk “Kazak – Türk İş Adamı Derneği”

LLP “BAYKAZ Elektronik”

LLP “Stryservis XXI”

LLP “Kredi – Kz”

LLP “Nış-Er”

LLP “Saulet-Beton”

Bireysel girişimci Shinzharbekova M.

Kısa bılgı

İktisat alanı kodu

6В041

Fakülte

Sosyal Bilimler

Eğitim derecesi

Lisanstan sonraki eğitim

Eğitim çeşidi

Örgün eğitim

Eğitim masrafı

K.C. vatandaşları için (tenge):

480 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

700 000 tg.

Напишите свой вопрос

 

  ×