6М050200-Siyaset bilimi

YETERLİLİĞİ

EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇ VE HEDEFLERİ

Genel eğitim hedefleri:

Eğitim programının hedefleri:

– toplumda geleceğin siyaset bilimcilerinin siyasi süreçleri anlamak için gerekli bilim temelleri gelişimi ;

-siyasi değerler açısından analitik ve uzmanlık faaliyetlerine yaklaşımla insanlığın sosyo – politik deneyimi ve bilgiyi geliştirmesi;

-genel gelişim süreci temelinde kamu ve siyasi faaliyetlerinde – kişisel gelişim ve katılım;

– bilimsel ve siyasi oluşum, bilgi, devlet, toplum, toplumsal hareketler ve bireysel vatandaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen siyasi ve etik kurallara çalışma,çevreye analitik bakış, toplumda hoşgörü ve eşitlik ruhu içinde hizmet etmesi;

– politikada temel bilgi edinme,farklı olayları analiz etme ve değerlendirme, siyasi analiz metotlarını geliştirme öğrenilen bilgi ve teknikleri pratikte uygulama yeteneği;

– vatanseverlik, Kazakistan halkları arasında dostluk, siyasi kültür ve  toleransın korunmasını şekillendirmesi/oluşturulması;

– insan  ve sosyo-politik değerleri oluşturulması;

– 6М050200-“Siyaset bilimi ” uzmanlığının mesleki bilgi ve pratik becerilerinin sağlanması.

Genel eğitim hedefleri:

 • Yüksek lisans öğrencilerinde siyaset teorisi üzerine sistematik bir bilginin oluşturulması;
 • Yüksek lisans öğrencilerini duruma göre düşünmeye ve hareket etmeye (ulusal zihniyet hesap özellikleri, örgütsel yapıları, yasal gelenekleri ve sosyal özellikleri dikkate alınarak) adapte edilmesi;
 • İletişimsel davranış, iş ahlakı, siyasi ve küresel tahmin analizleri ve yaratma becerisi;
 • Beceri analizinin telkin edilmesi ve iletişimsel örnek davranış, siyasi ve küresel tahmin, iş ahlakının oluşturulması;
 • Gelecek yüksek lisans öğrencilerinin başarılı mesleki faaliyetleri için gerekli yetkinliklerin oluşturulması.

EĞİTİM PROGRAMLARI SONUÇLARI

Bilgi

 • Modern bilgi teknolojisi ile uluslararası politika anlayışı
 • Uluslararası arenada meydana gelen olayları analiz etme,tahmin edebilme yeteneği
 • Uluslararası politika ile ilgili çeşitli önlemler almak, belirli olaylara tepki gösteren farklı şekillerde birleştirme yeteneği.
 • Modern bilgi teknolojileri vasıtasıyla temel gözlem, analiz ve uluslararası siyasetin değerlendirilmesi becerilerin oluşumu

Kullanabilmek için:

 • Uluslararası politikayı anlamak,öğrenilen bilgiyi pratikte kullanabilmek•.
 • Kolektif çalışmalarda mesleki bilgilerini kullanabilme yeteneği.
 • Grup çalışması sürecinde ortaya çıkan sorunlar için yeni çözümler sunmak için yeteneğin varlığı

Yeterliliği:

 • Algılama ve uygun olarak, uluslararası politika değişiklikleri için zaman gereksinimi ile uyum, kişisel değer yeteneği ile bir durumu analiz etmek ve sorulara cevap bulmak göndermek için yeteneği
 • Uluslararası politikada değişikliklere zaman ihtiyacına göre algılama ve adapte olma , kişisel değerleri durumu analiz etme yoluyla temsil etme  ve meydana gelen sorunlara cevaplar bulma yeteneği

Yetkinliği:

Devletin eğitim programına uygun olarak, derin teorik ve pratik eğitim, mesleki nitelik ve deneyime sahip uzmanların eğitimi gerçekleştiriliyor

Devlet modülü

 • Tarih ve bilim felsefesi
 • Yabancı dil (profesyonel)
 • Psikoloji
 • Eğitim

Üniversite isteğe bağlı modülü

 • Türk Devletleri tarihi
 • Yassavi Tarihi
 • Kişilerarası iletişim psikolojisi
 • Siyaset bilimi,özel vakıflar ve sosyal başarıları
 • Kültür ve din
 • Sosyoloji
 • Güvenlik temelleri
 • Çevre ve sürdürülebilir kalkınma
 • Hukuk temelleri
 • Ekonomik teori
 •  Atatürk  İlkeleri
 • Eleştirel düşünme
 • Devlet evrak işleri
 • Sağlık
 • Sonsuz ülke

Modül – Profesyonel opsiyonel modülü

 • Modern Siyaset Bilimi temel sorunları
 • Cinsiyet politikası
 • Sosyal medyanın gücü
 • Çatışma
 • Siyaset
 • Siyasi sistem teorisi
 • Modern siyaset teorisi
 • Kamu politikası
 • Küresel siyaset teorisi ve uluslararası ilişkiler
 • Karşılaştırmalı politikayı geliştirme
 • Politik küreselleşme
 • Bilim gelişimi için sosyal ve politik temeli ve eğitim
 • Siyasi modernleşme
 • Kazakistan’da siyasi süreçler
 • Çağdaş Uluslararası İlişkiler ve küresel kalkınma

YBB1 – Güncel siyasi konulara yönü 

Siyasi kuruluşlar arasında ilişki modülü

 • Hükümetler arasında iç ilişkiler
 • Siyasi analiz yönetim sistemi

Siyasal iletişim modülü

 • Kamu politikası ve sivil eğitim
 • İletişimin siyasi tarihi

YBB2 – Uygulamalı siyasi yön

Siyasi değerlendirme modülü

 • Çağdaş siyasi sorunlar ve araştırma yönleri
 • Siyaset Bilimi araştırma metodolojisi

Uluslararası İlişkiler ve dünya siyaseti modülü

 • Uluslararası İlişkiler ve uygulamalı analizi: Teori ve metodoloji
 • Politik analiz ve tahmin

MODÜL NESNE ADAPTASYONU.

 • Modül -zorunlu bir modül
 • Siyaset felsefesi
 • Grup çıkarlarının siyaseti

UYGULAMA

 • “Öğrenme deneyimi” -3 hafta
 • “Araştırma deneyimi” – 12 hafta
 • “Uygulama” – 2.5 hafta

BİLİMSEL ARAŞTIRMA

Yüksek lisans öğrencilerinin Tez araştırma çalışmalarını uygulanması  da dahil olmak üzere

FİNAL SINAVI

 • Kapsamlı bir inceleme
 • Yüksek lisans ve koruma kayıtı

Kısa bılgı

Anabilim Dalı

Siyaset bilimi

Şifre

6М050200

Fakülte

Sosyal Bilimler

Eğitim Seviyesi

Yüksek Lisans

Eğitim Tipi

Örgün Eğitim

Geçerli Puan

150

Öğretim Ücreti

K.C. vatandaşları için (tenge):

550 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

600 000 tg.

Напишите свой вопрос

 

  ×