6М020100-Felsefe

NİTELİĞİ

 • Felsefe uzmanlığı derecesi. İnsani Bilimler Yüksek lisansı 
 • EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇLARI ve HEDEFLERİ 

Genel eğitimin amaçları:

 • Yüksek nitelikli, bilimsel ve pedagojik uzmanlar hazırlamak;
 • Öğrencinin kendi kendini geliştirme, yaratıcılık ve aktif yaşamın gerekleriyle başa çıkması için yeni bilgileri öğrenme yeteneği kazanması;
 • “Felsefe” eğitiminde master öğrencileri bilgi yolunda eğitimlerini almalarıyla gelişmiş dünyada mesleki faaaliyeti artar. Gelişmekte olan ülkelerde ise mesleki faaliyetlerini arttıracak temel bilgileri edinir. Master öğrencilerinin gerekli ve sürekli eğitimi, onların dünyanın bilimsel bilgilerini tamamen edinmesini sağlamak;
 • Bilimsel araştırma yapma ve organize etme yeteneği kazandırarak, bilimsel çalışmalarını PhD doktorada devam ettirecek niteliklere uygun olmak.

Genel eğitimin hedefleri:

 • Kendini geliştirmeye, adapte olmaya kabiliyetli, uluslararası işgücü piyasasında talep edilebilen kalifiyeli mesleki uzmanların yanı sıra genel ve profesyonel kültüre sahip profesyonel elit hazırlamak;
 • Profesyonel hareketliliği sağlayacak bilimler kavşağında temel eğitim için koşulların yaratılması;
 • Felsefi bilimler ve pedagoji faaliyetinde birey için teorik ve pratik hazırlıkların derinleştirilmesi;
 • Aktif hayat sürecinde master öğrencilerinin kişisel yaratıcılığında yeni bilgiyi öğrenme kabiliyeti ve gereklilikleri oluşturması; master öğrencilerinin dünyanın bilimsel bilgisini edinmeleri için sürekliliğin benimsenmesi;

EĞİTİM PROGRAMININ NETİCELERİ

Eğitim:

 • Günümüzdeki felsefenin güncel trendlerini ve esas başarılarını bilmek;
 • Yeniden yapılma sürecinin araştırma yöntemlerini, sosyal ve özel gerçekliği analiz etme yöntemlerini bilir
 • Bilimsel bilginin metodolojisini, bilimsel faaliyeti organize etmenin kurallarını ve yapısını, eğitim sürecindeki öğrencilerin bilişsel psikolojisini, eğitimin etkinliğini ve kalitesini arttırmanın psikolojik yöntemleri ve kurallarını bilmesi gerekir;
 • Bilimsel araştırmada, ÜNİVERSİTELERDE özel disiplinlerin gerçekleşmesini sağlayacak derecede akıcı ve profesyonel seviyede yabancı dili kullanır;
 • Toplumsal şartları değerlendirip karar vererek, ortak profesyonel ve grup faaliyetlerinde bulunabilir ve profesyonel iletişim yöntemlerini kullanabilir.

Kullanabilmesi:

 • İnsani, tarihi ve felsefi bilimin önemli alanlarını ve gelişme aşamalarını, düşünce okullarını ve çalışmalarını, kavramları, insani bilimlerin çalışma yöntemlerini, kavramlarını ve öncü adımları bilmeli ve onlarla çalışmak için yollar bulabilmeli;
 • Çağdaş eğitim ve bilgi teknolojisini kullanabilmeli ve bilimsel bir temelli çalışmaları organize edebilmeli;
 • İnsan doğasını ve toplumsal olayları araştırabilmek için sosyal bilimler metodolojisini ve teorilerini bilmeli;
 • Devletlerin, bölgelerin manevi, eğitim ve antropolojik durumlarını analiz etmeye kabiliyetli olmalı;

Nitelikleri:

 • Dünyanın bilimsel, felsefi ve dini çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olmalı; Toplum araştırmalarında bilimsel yöntemlerle bilgiler toplayıp bunları sınıflandırarak bilimsel neticelere ulaşabilmeli;
 • Felsefe, sosyoloji, psikoloji, hukuk ve diğer bilimlerin kavramlarını ve mesleki eğitim yöntemlerini bilmeli ve bunları meslek hayatında kullanmayı öğrenmeli;
 • Rasyonellik kuralların paradigmasını; amaç, verimlilik, mobilite ve ekonominin bilincinde olmalıdır.

Yetkinliği:

Master öğrencisi gelecekteki muhtemel yeni problemler ve durumların çözümünde yaratıcı düşünebilmeli ve felsefecinin profesyonelce bakışına sahip olarak teknolojisinin oluşturulmasında işverenlerin taleplerine uygun olmalı.

Yüksek öğretim kurumu dersi

 • Bilim Tarihi ve Felsefesi
 • Yabancı Dil (professionеl)
 • Psikoloji Yönetimi
 • Yüksek Öğrenim Pedagojisi

Yüksek öğretim kurumu dersi/modülü

 • Araştırma Yöntemleri
 • Uygulamalı araştırma yöntemleri
 • Teknoloji transferinin Esasları

Seçmeli Ders

 • Çağdaş Felsefenin Güncel Sorunları
 • Sayasi felsefesi
 • Modern Kazak felsefesi
 • Modern Uygarlık: sosyal felsefi analiz
 • Pragmatizm felsefesi
 • Bilgi Felsefesi
 • Modern sosyal felsefe
 • Çağdaş Felsefede Genel Kültür Sorunları
 • Felsefe ve insan hakları eğitimi
 • Sosyal Felsefe Analizinde Maneviyatçılık ve Akılcılık

Kişisel Eğitim Yörünge Modülleri

KEY1 «Felsefenin dini ve tarihsel yönleri» 

 • Dini Antropolojinin Çağdaş Yöntem ve İlkeleri
 • Genderologïya
 • Postmodern Felsefe

KEY2 «Toplumsal sorunlar ve felsefi analiz»

 • Felsefi Yenilikçilik
 • Sosyal Süreçlerin Dinamikleri Eğitm Yöntemleri
 • Yabancı Ülke Felsefesinin Yeni Alanları ve Hareketleri

Mesleki deneyim

Eğitim süresi Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve İlim Bakanlığı standartlarında belirtilmiş sürede düzenlenecek:

 • 2 sınıfta Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesinde «Pedagoji deneyimi »-15 hafta
 • 2 sınıfta «Araştırma deneyimi» Türkistan Bölgesi İç Politika Bölümünde -6 hafta

Mastera öğrencileri nerelerde deneyim yapabilir?

 1. Hoca Ahmet Yessevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi’nin kütüphanesi
 2. Hoca Ahmet Yessevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi’nde (Öğretmen olarak)
 3. Türkistan Bölgesi İç Politika Bölümünde
 4. Türkistan tıp okulu
 5. Türkistan insani-teknik okulu

Kısa bılgı

Eğitim programı gruplarının adı

Felsefe ve Etik

Eğitim programının adı

«7M022 – Felsefe»  Eğitimi Programı

Fakültesi

Sosyal bilimler

Öğrenme seviyeleri

İkinci Yüksek Öğrenim

Eğitim türleri

gün

Gol puanları

Kazakça 50-100, Rusça 50-100

Öğrenim ücretleri

RK vatandaşları için

(KZT):

550 000

Yabancılar için

(KZT):

600 000

Напишите свой вопрос

 

  ×