6М030100-Hukuk

UZMANLIĞI

Hukuk bilimleri yüksek lisans

EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Eğitimin genel amaçları:

 •  uzmanlık için gerekli olan temel eğitim, bilgi ve becerileri kazandırma;
 •  uluslararası standartlarda modern ve bilimsel düzeyde eğitim verme;
 •  teknik eğitim araçlarını ve bilgisayar teknolojilerini öğrenme;
 •  bilimsel araştırmalar yürütme;
 •  sorumluluk sahibi yüksek uzman kadrolar yetiştirme;
 •  çağdaş bilimsel seviyede organizasyon ve araştırma becerisine sahip;
 •  yüksek nitelikli uzmanlar yetiştirme;
 •  bilimsel meseleleri çözme yöntemlerini öğrenme.

Eğitimin genel yükümlülükleri:

Hukuk biliminin temel alanlarında bilimsel araştırma yürütebilen yüksek lisans mezunları yetiştirme.

EĞİTİM PROGRAMININ EĞİTİM ÇIKTILARI

Eğitim

 •  bilgi ve becerilerini uzmanlık alanında ve eğitim hizmetlerinde kullanır;
 •  bilimsel araştırma projeleri hazırlar ve yürütür, elde edilen sonuçları eleştirel olarak değerlendirir, istatistiksel değerlendirme yapar, yayınlama kurallarını bilir;
 •  toplumsal normaları, sosyal ve ahlaki değerleri bilir;

Uygulama:

 •  verilerin olumlu yanları ve eksikliklerini eleştirel olarak değerlendirebilir, kendi görüşünü ispatlayabilir, eksik veya sınırlı bilgilerle analiz yapabilir;
 •  modern bilişim teknolojilerini bilir, bilimsel ve mesleki alanda kullanır;
 •  grup çalışması yapabilir, yeni kararlar sunabilir, kendi değerlendirmelerini ve başkalarının değerlendirmelerini uzmanlara ve uzman olmayanlara ifade edebilir, sorunları çözebilir;

Uzmanlık:

 •  mesleki ve bilimsel meseleleri çözmede ana dilinde ve yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
 •  yürürlükteki mevzuatlar ve uluslararası hukuki konularda analiz yapabilir;
 •  Araştırmalarında yaratıcı yenilikler sunabilir

Yeterlilik:

Gelecek hukuk yüksek lisans mezununun yeterlilikleri işverenlerin ve hukuk sahasının taleplerine uygun olmalıdır.

ZORUNLU DEVLET MODÜLÜ

 •  Bilim tarihi ve felsefesi
 •  Yabancı dil (mesleki)
 •  Psikoloji
 •  Pedagoji

MESLEKI ZORUNLU MODÜL

 •  Hukuki Analiz Metodolojisi
 •  Medeni Usul Mevzuatı Kullanımı Teorisi

MESLEKI SEÇMELI DERSLER MODÜL

 •  Suç ve Ceza Davası Yürütme Mevzuatı Uygulamasının Güncel Meseleleri
 •  Devlet ve Hukuk Felsefesi
 •  Hukuk Teorisinin Problemleri
 •  K.C. Çalışma Kanunlarını Geliştirme Meseleleri
 •  Girişimcilik Hukuku Teorik Meseleleri
 •  Yatırım Hukukunun Teorik Esasları
 •  Küreselleşme şartlarında göç ve ikamet ilişkilerinin hukuki düzenlenmesinin teorik meseleleri
 •  K.C. Anasyasacılık sisteminin oluşumu ile gelişiminin teorik meseleleri
 •  Ekonomi Suçları Meselelerinin Alanlara Ayrılması
 •  Avukatlık Pratiği ve Teorisi
 •  Uluslararası Hukukun Yeni Durumlarda Gelişim Özellikleri
 •  Girişimcilik, Bankacılık ve Sigorta Hukuku Meseleleri
 •  Özel ve Bilimsel Çalışmaların Uygulanmasında Teorik ve Pratik Yönler
 •  Miras, aile ve mülkiyet hukuklarının güncel meseleleri
 •  Çocuk Suçluların Savcılık Takibi Meseleleri

ÖZEL EĞİTİM ALAN MODÜLLERİ

 ÖEM 1 “Özel hukuki meseleler”

 Modül – Kamu hukuku düzenleme

 • Kazakistan ve Yabancı Ülke Anayasa Mevzuatları
 • Aile Hukukunun Teorik Meseleleri

Modül – Modern işlem 

 •  Uluslararası Usul Hukuku
 •  Kanun çıkarma mekanizmasının esasları

ÖEM2 Genel hukuki meseleler

 Modül – Hukuki ilişkiler

 •  Uluslararası Döviz Hukukunun Teorik Meseleleri
 •  Arazi Hukuku Teorisi

 Modül – Medeni hukuk düzenleme

 •  İnsana Karşı İşlenen Suçların Güncel Meseleleri
 •  Entellektüel Mülkiyet Hukuku

Mesleki staj

Öğretim ve uygulama stajları K.C. Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Standartlarda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilir:

 •  1.sınıfta Hukuk bölümünde gerçekleşek olan “Araştırma stajı I”  – 6 Hafta;
 •  2.sınıflarda Hukuk bölümünde gerçekleşek olan “Pedagojik staj”  – 3 Hafta;
 •  2.sınıfta Hukuk bölümünde gerçekleşek olan “Araştırma stajı I”  – 6Hafta;

Yüksek lisans öğrenciler hangi kurumlarda staj yaparlar? 

 • Üniversitede

Kısa bılgı

Anabilim dalı

Hukuk

Uzmanlık kodı

6M030100

Fakültesi

 Sosyal bilimler

Eğitim seviyeleri

Lisanüstü eğitim

Öğretim türleri

Örgün

Seçmeli dersi

Alan Dersleri

Geçme notu:

150 puan:

1.sınav: İngiliz Dili – geçme notu – 50;

2.sınav: uzmanlık alanında.

İki sınav toplamı en az 150 puandır.

Eğitime katkı payı (öğrenim harcı)

K.C. vatandaşları için (tenge):

550 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

700 000 tg.

Напишите свой вопрос

 

  ×