Hukuk

UZMANLIĞI

 •  Hukuk / lisans

 EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Eğitimin genel amaçları:

 • öğrenciler medeni hukuk ve ceza hukuku dersleri ile çalışma, yer, ekoloji hukukları hukuk alanlarındaki mevzuatlar ile normatif hukuki mevzuatın uygulanmasını öğretme.
 • kamu ve özel menfeatleri koruma süresince çeşitli kamu alanlarının hukuki düzen ve kurallarını güçlendirmeyi amaçlar.

 Eğitimin genel yükümlülükleri:

 • öğrencilere çağdaş hukukun önemi, amacı, yapısı, hukuk uzmanlarının rolü ve yükümlülüklerini öğretme;
 • mesleğinde normatif hukuki mevzuatı kullanmayı öğrenir.

 EĞİTİM PROGRAMININ EĞİTİM ÇIKTILARI

Eğitim

 • öğrenci medeni hukuk, çalışma, idare hukuku, ceza hukuku alanlarındaki meseleleri çözme, analiz etme, kurumun hukuk hizmetlerini geliştirme konularında teklif ve analiz yapmayı öğrenir.
 • çeşitli hukuki belgeleri doldurmayı öğrenir

Uygulama:

 • hukukun çeşitli alanlarında kullanımdaki mevzuatı bilmelidir;
 • kanun terimlerini, kategorilerini, hukuk kurumlarının sistemini ve yapısını iyi bilmelidir;

Uzmanlığı:

 • hizmet alanı için gerekli olan hukuki mevzuatı, ilişki ve mesleki fonksiyonunu, uygulamadaki önemini, özel ve tüzel kişilerin haklarını koruma türlerini; devletin yapısını ve kanun çıkarma çeşitlerini bilmelidir;
 • adalet ve adalet ilkelerini bilmelidir;
 • C. hukuk kurumlarının sistemini bilmelidir;
 • Spesifik mesleki ilişkiler ve psikolojisini, hukuk müşaviri mesleki ahlakını bilmelidir;
 • çeşitli belgeleri hazırlanmanın temel kurallarını

Yeterlilik:                                   

Gelecek hukukçunun yeterlilikleri işverenlerin ve kolluk kuruluşlarının taleplerine uygun olmalıdır.

ZORUNLU DEVLET MODÜLÜ

 •  Kazakistan Çağdaş Tarihi
 •  Mesleki Bilişim Teknolojileri
 •  Felsefe

Iletişimsel modül

 •  Kazak Dili
 •  İngiliz Dili
 •  Türk dili

TEMEL UZMANLIK MODÜLÜ

Modül – Devlet Hukuku

 •  Devlet ve Hukuk Teorisi
 •  KC Anayasa Hukuku
 •  İdare hukuku

Modül – Kamu hukuku düzenleme

 •  Roma Hukuku
 •  Aile Hukuku

Modül – Medeni ve Ceza Hukuku I

 •  Medeni hukuk (Genel bölüm)
 •  Ceza hukuku (Genel bölüm)

Modül – Girişimcilik Hukuku

 •  Girişimcilik Hukuku
 •  Tüketici hakları

Modül – Medeni ve Ceza Hukuku II

 •  Medeni hukuk (Özel bölüm)
 •  Ceza hukuku (Özel bölüm)
 •  İş Hukuku

Modül – Modern usul hukuku I

 •  Medeni usul hukuku I
 •  Ceza usul hukuku I
 •  İdari Usul Hukuku

Modül – Hukuki ilişkiler

 •  Avukatlık
 •  Arazi hukuku
 •  Suç Tetkik

Modül – Modern usul hukuku II

 •  Medeni usul hukuku II
 •  Ceza usul hukuku II
 •  Savcılık takibi

Modül – Suç tetkik hukuku

 •  Kriminalistik
 •  Kriminoloji
 •  Ceza İnfaz Hukuku

Modül – Özel hukuk

 •  Uluslararası Özel Hukuk
 •  Uluslararası Kamu Hukuku
 •  Uluslararası Hukuk

Üniversite seçmeli modülü

 •  Türk Devletleri Tarihi
 •  Yesevilik Bilgisi
 •  Bireylerarası İletişim Psikolojisi
 •  Siyaset bilimi
 •  Akmeoloji, Bireysel ve Sosyal Gelişim Esasları
 •  Kültür ve Din
 •  Sosyoloji
 •  Yaşam Güvenliği Esasları
 •  Ekoloji ve Sürekli Gelişim
 •  Hukuk Esasları
 •  Ekonomik Teori
 •  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
 •  Eleştirel Düşünme
 •  Resmi dilde resmi yazışmalar yürütme
 •  Iş koruma
 •  Ebedi Ülke

ÖZEL EĞİTİM ALAN MODÜLLERİ

ÖEM1 Ceza hukuku

Modül – Finansal Hukuki Düzenleme

 •  Finans Hukuku
 •  Banka Hukuku

Modül – Sosyal Koruma Hukuku

 •  Sosyal Güvenlik Hukuku
 •  Vergi Hukuku
 •  Adli Tıp Esasları

ÖEM2 Medeni hukuk

Modül – Ekoloji Hukuku

 •  Ekoloji Hukuku
 •  Rüşvetle Mücadele Kültürü Esasları

Modül – Hizmet ilişkileri

 •  Noterlik
 •  Sözleşme hukuku
 •  Bütçe kanunu

Eğitim ve  uygulama stajları K.C. Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan standartlarda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilir: 

1.sınıfta Türkistan il kolluk kuruluşlarında gerçekleşek olan “Eğitim stajı I”  – 3 hafta;

2.sınıfta Türkistan il kolluk kuruluşlarında gerçekleşek olan “Uygulama stajı I”  – 2, 5 hafta;

3.sınıfta Türkistan il kolluk kuruluşlarında gerçekleşek olan “Uygulama stajı II”  – 2, 5 hafta;

4.sınıfta Türkistan il kolluk kuruluşlarında gerçekleşek olan “Uygulama stajı III”  – 10 hafta;

4.sınıfta Türkistan il kolluk kuruluşları ve kurumlarında gerçekleşek olan “Diploma öncesi staj”  – 5 hafta.

Öğrenciler hangi kurumlarda staj yapabilir?

 •  Türkistan İl Mahkemesi
 •  Türkistan İl İçişleri Dairesi
 •  Türkistan İl Adalet Dairesi
 •  Türkistan İl Savcılığı
 •  Valilik

Kısa bılgı

Anabilim dalı

Hukuk

Uzmanlık kodı

6В042

Fakültesi

Sosyal bilimler

Eğitim seviyeleri

Temel yüksek eğitim

Öğretim türleri

Örgün, açık öğretim

Seçmeli dersi

Kazak 50, Rus 50

Eğitime katkı payı (öğrenim harcı)

K.C. vatandaşları için (tenge):

600 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

700 000 tg.

Напишите свой вопрос

 

×