6М051000 – Kamu yönetimi yüksek lisans

Yeterlik
6М051000 – Kamu yönetimi yüksek lisans
DERS PROGRAMININ AMACI VE HEDEFLERİ
Genel olarak, eğitimin amacı:
• Vatanseverlik, Kazakistan Cumhuriyetinin Dostlugu, farklı kültürler, eğitime saygı;
• İnsan, sosyal ve kişisel değerler;
• Dil eğitimi;
• Temel bilgi ve mesleki faaliyetler için gerekli becerileri oluşturulması
• Sosyo-ekonomik toplumun gelişmesi, tarih, modern bilgi teknolojisi, dil, sosyal ve insani
eğitimi için bir araç olarak Rus ve yabancı dil bilgisine dayanarak uluslararası ilişkilerin
oluşturulması
Genel eğitim hedefleri:
• Güncel yönetimini yapısı ve amacı, uzman eğitimi ve önemi;
• yönetiminde yeni bilgi teknolojilerini kullanarak, gelişmiş bilim yönetim uygulamalarının
geliştirilmesi;
DERS PROGRAMI ÇALIŞMA SONUÇLARI
Eğitim:
• Öğretim, araştırma ve temel bilimsel araştırma yapılabilir;
• Herhangi bir problem durumunda, yenilikçi eylemler varsayarak, çözebilir;

Kullanabilme:
• alandaki teorik ve pratik bilgi mesleki seviyeye kullanabilir
• uluslararası düzeyde Uluslararası iş ortakları yabancı dilde iletişim edebilir
• yeni modern bilgi teknolojileri ile çalışmak gerekir.
Yeterlik
• Sosyal politika ve ekonomik konularda ve yasal normlar ve etik eğitimi, yöneten yeenekli
devlet kurumlarının açıklamaları alanında teklifleri formüle edilmesi.
• Kamunun sosyal normlar ve etik değerlereni bilir
Yetenek:
• Eğitim ve öğretim
• kişiler
• İletişim
• Araştırma Eğitim

Devlet zorunlu modülü
• Bilim Tarihi ve Felsefesi
• Yabancı dilde (profesyonel)
• Psikoloji
• Eğitim

JBT1- Hükümet yönetimi

Modül – organizasyon kültürü ve liderlik

 • Liderlik ve yönetim
 • Devlet kurumları örgüt kültürü

Modül –  Ekonomideki Yenilikçi eğilim

 • Enerji, yeşil ekonomi ve yönetim
 • Yenilikçi yabancı deneyim gelişimi

JBT2- Bölgesel Yönetimi

Modül – Kamu hizmeti ve personel yönetimi

 • kamu hizmetinde organizasyonunda yabancı deneyim
 • personel yönetim sistemi yerel organizasyon

Modül – Bölgesel Kalkınma ve Yerel Yönetimler

  • Bölgenin sosyo-ekonomik kalkınma yönetimi

• Yabancı modellerin Yerel yönetim

Mesleki Zorunlu Modüller

 • Ekonominin reel sektörün devlet düzenlemesi
 • Kamu Yönetimi ve Uygulama

Profesyonel Seçmeli Modülleri

 • Planlama ve bilimsel araştırma organizasyonu
 • Yüksek lisans tezi, eğitim ve metodolojik temelleri
 • Ulusal ekonominin rekabeti
 • Bölgedeki yenilikçi faaliyetin yönetimi
 • Devlet yatırım politikası
 • Devlet maliye politikası
 • İnsan sermayesi yönetimi durumu
 • Kazakistan’ın ekonomisinin Kalkınma Stratejisi
 • Sosyo-ekonomik planlama yönetimi
 • Halkla İlişkiler Yönetimi
 • Hükümet programları ve proje yönetimi
 • Uluslararası ekonomik bütünleşme

Eğitim ve endüstriyel deneyler Kazakıstan Bılım Mınıstry tarafından onaylanan standartlarda belirtilen süre yürütüledi:

 • Eğitim (3 hafta) (devamı)
 • Araştırmacılar (6 hafta) I
 • Araştırmacılar (6 hafta) II

Bilimsel araştırma çalışması

 • lisans araştırma çalışmalarının uygulanması da dahil olmak üzere yüksek lisans tezi, (sürekli) I *
 • lisans araştırma çalışmalarının uygulanması da dahil olmak üzere yüksek lisans tezi, (sürekli) ІІ

Lisans öğrencileri nerde pratik yapabilir?

 • Kazakistan Cumhuriyetinin herhangi bir yüksek öğretim kurumlarında ve işletmeler, eğitim ve araştırma kurumlarında

Kısa bilgi

Uzmanlık
Kamu yönetimi
Uzmanlık şifresi
6М051000
Fakültesi
Sosyal bilimler
Eğitim seviyeleri
Kamu yönetimi yüksek lisans
Eğitim türleri
Ürgün

Eğitim Ücreti

K.C. vatandaşları için (tenge):

550 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

600 000 tg.

Напишите свой вопрос

 

×