Ahmet Yesevi eserleri ve ibretli hikmetlerine bilimsel-araştırma çalışmaları yürütmek; Türk dünyasında ünlü ulemanın şahsî niteliğini tanıtmak; bu temelde o dönemde oluşmuş kültür ve dini süreçlerin tarihi ve esaslarını analiz ederek bu süreçteki Ahmet Yesevi’nin yerini tespit etmek.

Enstitünün Görevi: Temel bilimsel araştırmalar aracılığıyla Ahmet Yesevi’nin manevi mirası ile Türk Müslümanlığının ilişkisini ortaya koymak ve meydana gelen önemli meseleleri günümüz şartlarına göre yeni boyutta inceleyerek Yesevi’nin kültür gelişimine sağladığı katkısını belirtmek; aynı zamanda belli başlı eserlerini araştırarak günümüz okuyucularına ulaştırmak; eski Türkçe Arap harfleriyle yazılmış nüshalarını tekstololoji bakımından karşılaştırarak dilin özelliklerini tahlil etmektir.

Напишите свой вопрос

 

    ×