Bilimsel Enstitüler

Üniversitemizde ekoloji, türkoloji, arkeoloji, din, doğa bilimleri, tıp ve siyasi-ekonomik alanlarında yeni araştırmalar yapan 6 araştırma enstitüsü bulunmaktadır. Enstitüler, bilim ve sanayinin yakın entegrasyonu temelinde bölgenin entelektüel ve yenilikçi potansiyelinin gelişmesine katkıda bulunan araştırmalarla meşguldur. Bilim Ticarileştirme Departmanı, kurumların iç koordinasyonunu yapmaktadır.

Enstitünün araştırma çalışmalarının temel amacı: “Doğal mineraller ve endüstriyel atık işleme çalışmaları temelinde kaynakların tasarrufu ve etkin kullanımına bağlı biyoteknolojik yöntemler kullanarak çevre koruma önlemlerini yürütmek”.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Senatosu’nun 23.06.2000 tarihli kararıyla ve 18.12.2000 tarihli No: 1/661 kararnamesiyle Türkoloji Araştırma Enstitüsü açıldı. Enstitünün bilimsel araştırma çalışmalarının temel amacı: Türkoloji alanındaki güncel problemlerin kapsamlı şekilde araştırmaktır.

Arkeoloji Araştırma Enstitüsü’nün temel amacı: Avrasya steplerinde kalıplaşmış, dünya uygarlıklarının gelişmesine katkı sağlayan Türk uygarlığının binlerce yıllık tarihi izleri mevcuttur. Bugünde Türk uygarlık tarihinin kökenini, kalıplaşmasını, gelişim dönemlerini belirlemek ve aynı zamanda Türk asıllı halkların ortak tarihe sahip olduğunu tanıtmaktır.

Fen Bilimleri ve Araştırma Enstitüsü Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet’in No:48 24.06.2014 tarihli kararı ile açılmıştır. Enstitünün temel amacı; matematik, fizik ve bilgisayar bilimlerine ilişkin temel ve uygulamalı araştırmaları yürütmek ve bilimsel araştırma sonuçlarını hayata geçirmek.

Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün temel amacı; uluslararası eğitim alanında güncel meseleleri araştırmak ve uygulamaktır.

Merkezinin asıl amacı: Din bilimleri alanında temel bilimsel projelerin layiklik ilkelerine uygun olarak gerçekleştiren çok yönlü, çok katmanlı bilimsel ve araştırmaçalışmaları yürütmekdir.

Напишите свой вопрос

 

    ×