EĞİTİM METODOLOJİK KURULU

Metodolojik Kurul (EMK) – üniversite eğitimi ve öğretimi konuları üzerinde görüşmek, öğretim önerilerinin organizasyonu merkezidir.  EMK yüksek ve mesleki alanlarda kaliteli eğitim yönetimi ve mekanizmalarını,  eğitim sürecinin organizasyonu ve yönetimin yeni teknolojisini eğitim sürecine dahil edilmesini öne sürer.

EMK temel  hedefleri: üniversite eğitim müfredatını ve öğretim programını inceler; ders kitapları, eğitim metodik malzemeleri ve  elektronik taşıyıcıları hazırlar; eğitim süreci kalitesini,  öğretim hizmetleri ni ve eğitimi, bilimsel metodik inceleme sonuçlarını üniversite öğretim faaliyetlerinde kullanım maksadı ile sonuçlarını sürekli iyileştirme ve çözümleme işlerini araştırır.

Kurul uzman kadro yetiştirme kalitesini yükseltme amacıyla eğitim öğretim faaliyetlerini iyileştirmek üzere öneride bulunur ve öğretim hizmeti veren öğretim sürecinin organizasyonunu analiz ederek ihtiyaç duyulduğu durumlarda eğitim metodik belgelerin analiz sonuçlarını araştırır ve belgelerde gösterilen projeleri sunarak karar verir. Aynı zamanda öğrenim sürecinde yeni teknolojileri, aktif  öğretim yöntemlerini ve öğrencilerin eğitim kalitesini gözlemlemeye yönelik önerileri hazırlama açısından eğitim metodolojik faaliyetlerin sonuçlarını analiz eder, sonuçlar ve üniversitenin tüm yapısal bölümlerine seminer, yuvarlak masa vb. organizasyon yöntemiyle destek verir.

Eğitim metodik sürecini geliştirmeye ve öğretim personeline prtatik destek sağlamak amacıyla yöntemsel  faaliyetlerin çeşitli formların dahil edilmesini uygular. Modüller (veya seçmeli dersler) rehberini onaylar, öğretim ve araştırma personelin niteliğini artırmak ve değerlendirme sistemini geliştirir, eğitim süreci içeriğini inceler, sürece metodolojik uyarlama sonuçlarını dahil etme amacıyla önerilerde bulunur. EMK eğitim organizasyonun, yönetim ve kalite kontrol eğitimin etkinliğini sağlayan sürecin yoğunluğu hakkında ve yeni öğretim teknolojilerinin tanıtımı için önerileri  analiz eder ve hazırlar.

Напишите свой вопрос

 

    ×