İŞVEREN KURULU

Değerli Ülkemizin eğitim kurumları ve sağlık kuruluşları, kurumlar, işletmeler, firmalar ve şirket Başkanları! Sizi üniversitemizin modern hayat şartlarına uygun nitelikli öğrencilerimiz arasından tesislerinizin ihtiyaçlarını karşılamak için uzmanlarımızı seçebilir ve mesleki uygulama yapmaya davet edebilirsiniz. Aynı zamanda, üniversitemizin İşveren Kuruluna üye olabilir, öğrencilerimize kuruluşlarınızın boş alanlarını tanıtabilir, onlar arasında eleme ve seçim  gerçekleştirebilirsiniz.

Rekabet etme kabiliyetine sahip yüksek nitelikli uzmanları yetiştirme kalitesini artırmak amacıyla Üniversite bünyesinde İşveren Kurulu kurulmuştu. Kurulun başlıca amaçları öğrencilerin mesleki uygulama alanlarını genişletmek,  eğitim sürecini işverenler programlarına göre uygulamak ve uzmanların yetiştirmede müşterek eğitim müfredatlarını hazırlamak, ortak bilimsel araştırma programlarını oluşturmak, uluslararası projelerde katılım  sağlamak. İşverenler Kurulu üniversite ile işverenler ortaklaşa  yüksek nitelikli uzmanlar yetiştirme alanında güncel sorunların analizini tespit edip işverenlerin koşullarına uygun usülde eğitim programlarını geliştirme bakımından değerlendirme yapmak ve net öneriler hazırlayacak ve onların çözümü ile ilgili istişare platformları oluşturma merkezi halindedir. Kurul kararları öneri ve danışma usülünde gerçekleşecektir.

İşveren Kurulunun hedefleri ve amaçları:

  • Yüksek kaliteli eğitim ortamı oluşmunda kaynaklanan sorunların çözmüne destek çıkmak;
  • İşgücü piyasası taleplerine uygun olarak Üniversitenin eğitim ve bilimsel kapasiteni artırmak;
  • Yüksek öğretim sistemi ve işverenlerin geliştirme önerileri üzerinde mezunlarının mesleki beceri oluşumunu desteklemek;
  • Eğitim programlarını hazırlamaya ve mesleki uygulama programlarına katılım sağlamak, ortak araştırma programlarını ve proje ve faaliyetlerin uygulanmasını sağlamak;
  • Mezunların istihdamına yardımcı olmak, teşvik etmek.

Her sene ünivresitemizi 1500-2000 öğrenci mezun olmaktadır.  Mezunların istihdam göstergesi her yıl artmaktadır. Mezunları istihdam etmenin etkili yollarından biri her yıl, işverenlerin katılımlarıyla “İş Fuarı” gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlik sadece bölgesel düzeyde değil aynı zamanda ülke genelinde  artan ilgi görülmektedir ve unutulmamalıdır. Örneğin, 2015 yılında yapılan  fuara 97 kurum ve işletme temsilcileri katılım gerçekleştrmiş, 2016 yılında ise bu sayı 109’u buldu. Ayrıca, son sınıf öğrencilerine iş sektörü işletme okulu arasında istihdam konusunda yapılmakta olan”yuvarlak masa” platformların organizasyonu, çeşitli şirketler ve kurumların katılımıyla gerçekleşmekte olan sunumlar (master-klas/uygulama)mühim yere sahiptir. 2015-2016 öğretim yılından itibaren mezun sınıf öğrencileri yüksek öğretim kurumları ve işverenleri arasında eğitimini tamamladıktan sonra üç kurum ile istihdam sözleşmeleri temelinde kurum ve kuruluşlarda endüstriyel iş deneyimi yaparak, deneyim sonucuna göre işe grime olasılığı mevcuttur. Bu sözleşmeler temelinde 250-480 civarında öğrenci kurum ve işletmelerde uygulamalı eğitim alması için yollanmaktadır ve bu faaliyetler önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini umarız.

Üniversiteler ve işletmeler arasındaki arasındaki işbirliğinin ve öneminin artmasına eğitim kurumları ve sağlık kuruluşlarında, kurumlar ve üretim  merkezlerinde bölüm şubelerinin açılması ve  ikili eğitim sisteminin uygulanması üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır. Bugüne kadar üniversiteye 49 bölümü şubesi kaydı yapılmıştır. Sonuç olarak Kurul üniversitenin bu alanın geliştirilmesine ve işbirlik ilişkileirinin güçlendirilmesi için büyük bir katkı sağlamaktadır.

İşverenler kurulu Yönetmeliği

Напишите свой вопрос

 

    ×