Öğrenci Kabul Yönetmeliği

Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Kontenjanı 

Her eğitim-öğretim yılı için, öğrenci seçimi yapılacak ülke ve topluluklar ile bu ülke ve toplulukların öğrenci kontenjanları Rektörlüğün teklifi üzerine Mütevelli Heyet kararı ile Mart ayına kadar belirlenir. Kazakistan Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için öğrenci seçimi, MTS sonuçlarına göre yapılır. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için öğrenci seçimi, ÖSYM tarafından ÖSYS ile yapılır. 

Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti dışındaki diğer ülkelerden Üniversiteye kabul edilecek öğrenciler, uluslararası geçerliliği olan sınav puanlarına veya lise not ortalamasına göre Koordinasyon Komisyonunca seçilir. Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardan doldurulamayan kontenjanlar için, belirlenen ülke ve topluluk kontenjanlarına riayet edilmek şartıyla, Rektörlükçe yeni öğrenci seçimleri yapılabilir. Yapılan yeni seçimlerle kontenjanların dolmaması hâlinde, Rektörlüğün teklifi, Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile toplam kontenjanı aşmamak kaydıyla ülke ve topluluk kontenjanları arasında aktarma yapılabilir.

Grant kapsamındaki yukarıdaki öğrenciler dışında Taraf Devletlerden veya diğer ülkelerden ücretli öğrenci alınabilir; ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ÖSYM tarafından ÖSYS ile yerleştirilmeleri gerekir. Ücretli okuyacak öğrenci kontenjanı, Rektörlüğün teklifi üzerine Mütevelli Heyet kararı ile ayrıca belirlenir. Ücretli olarak kabul edilen öğrenciler hazırlık sınıfı dâhil bütün sınıfları ücretli olarak okur. Öğrencilerin ödeyeceği ücretler Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak Rektörlük tarafından belirlenir. Ücretli öğrenci seçimi yukarıdaki usul çerçevesinde Rektörlük tarafından görevlendirilen Koordinasyon Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Ücretli kabul edilen öğrencilere Üniversite tarafından burs ve yol parası ödenmez. 

Üniversiteye kabul edilecek yabancı uyruklu öğrencilerde, Kazakistan Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti’ndeki lise ve dengi okullara eş değer okullardan mezun olma şartı aranır.

Öğrenci seçimleri her yılın Ocak ve Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilir.

Напишите свой вопрос

 

    ×