Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi’nin Ticarileştirme ofisi, üniversitenin teknolojisinin ticarileştirilmesine katkıda bulunur ve öğrenci girişimlerine ve girişimciliğine destek sağlar.  Ofis, bilim adamları, personel ve üniversite öğrencileri için yenilikçi ürünlere teknoloji transferine katkıda bulunamaktır.

Projeler
  1. Özel diyabetik beslenme için “İnullakt-Fito” ürünlerinin üretimi.
  2. Kırmızı Kaliforniya solucanlarının granül olarak vitaminli biyokütle ve protein bazlı gıda vermi karışımlarının üretimi
  3. Uluslararası kazak-türk Üniversitesi Botanik Bahçesi’de Güney Kazakistan’ın kuraklık koşullarında dikim için adaptasyon ve strese dayanıklı peyzaj malzemeleri süs bitkilerdayalı hızlandırılmış halde büyümesi.
  4. Özbekistan’ın Semerkant, Buhara, Hiua, Taşkent şehirlerine ve yanı sıra Kazakistan’ın iç turizm akışlarına-Arıslan Baba ve Ahmet Yesevi türbelerine yabancı turistleri çekmek ve çözüm yolları.
Teknopark

Kasım 2018’de Kentau şehrinde yer alan  Kentau transformatör fabrikası ile birlikte enerji, dijital bilgi ve iletişim teknolojileri alanında bir teknopark kuruldu.

Technoparkta yapılan öğrenci başlangıç projeleri:

Kentau transformatör fabrikası uzmanları için sanal çalışma alanı.

Kentau transformatör fabrikası için elektronik belge yönetim sistemi.

Patentler

Liste

№3476

Faydalı model patenti

Prefabrik panel çit ısı üreten

07.12.2018

No 33214

Buluş İçin Patent

Manyetik kürek Rüzgar jeneratörü

№031039

Buluş için patent

Kompleks organomineral ıslah gübresi

Напишите свой вопрос

 

    ×