AYU Portal бейненұсқаулықтары

БӨЖ тапсырма нұсқаулығы

Контентті көшіру

Апталық баға қою

Пароль жаңалау

Мұғалімдерге — баға қою, журналмен жұмыс

Мұғалімдерге — БӨЖ тексеру

Жатақханаға өтініш беру ережесі

БӨЖ тапсырма нұсқаулығы

Емтихан сұрақтарын көру

Элективті және ЖБТ пәндеріне тіркелу

Пароль жаңалау

Студенттерге — БӨЖ жүктеу

Студенттерге — баға көру

Жатахананың жолдамасын алу

Контентті тексеру

Пән тобына білімгер тіркеу

Напишите свой вопрос

 

    ×