AYU Portal бейненұсқаулықтары

БӨЖ тапсырма нұсқаулығы

Контентті көшіру

Апталық баға қою

Жатақханаға өтініш беру ережесі

БӨЖ тапсырма нұсқаулығы

Емтихан сұрақтарын көру

Элективті және ЖБТ пәндеріне тіркелу

Контентті тексеру

Пән тобына білімгер тіркеу

Напишите свой вопрос

 

    ×