shape
shape

Біздің міндеттеріміз

Орталықтың міндеттерді

Орталықтың қызметі келесі міндеттерді шешуге бағытталған:

  • педагогикалық және кәсіби шеберлікті арттыру, кәсіби құзыреттілікті меңгеру;
  • ғылымның, прогрессивті техника мен технологияның заманауи жетістіктері негізінде теориялық және практикалық білімді тереңдету;
  • оқыту нысандарын, әдістері мен құралдарын жетілдіру ;
  • кәсіптік білім берудің инновациялық технологияларын тарату және игеру;
  • педагогикалық технологияларды жетілдіру және заманауи технологияларды енгізу;
  • педагог кадрлардың жетекші кәсіби шеберліктерін, кәсіби-жеке қасиеттерін, шығармашылық қабілеттерін дамыту, олардың ғылыми әлеуетін арттыру.