shape
shape

Кіріспе

Біліктілікті арттыру орталығы

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің біліктілікті арттыру орталығы Университет Жарғысы, Орталық туралы ереже негізінде әрекет етеді және Академиялық мәселелер вице-ректорына тікелей бағынады.

Орталықтың негізгі мақсаттары:

 • біліктілік шеңберінде кәсіби деңгейді жетілдіру және (немесе) кәсіби қызмет үшін қажетті жаңа құзыреттілікті алу;
 • ОПҚ-ны білім берудің жаңартылған мазмұнын, құрылымын және инновациялық технологияларын оқу процесіне енгізуге даярлау;
 • университеттің бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау сапасын арттыру;
 • білім беру процесінің менеджментін жетілдіру болып табылады.

Орталықтың қызметі келесі міндеттерді шешуге бағытталған:

 • педагогикалық және кәсіби шеберлікті арттыру, кәсіби құзыреттілікті меңгеру;
 • ғылымның, прогрессивті техника мен технологияның заманауи жетістіктері негізінде теориялық және практикалық білімді тереңдету;
 • оқыту нысандарын, әдістері мен құралдарын жетілдіру ;
 • кәсіптік білім берудің инновациялық технологияларын тарату және игеру;
 • педагогикалық технологияларды жетілдіру және заманауи технологияларды енгізу;
 • педагог кадрлардың жетекші кәсіби шеберліктерін, кәсіби-жеке қасиеттерін, шығармашылық қабілеттерін дамыту, олардың ғылыми әлеуетін арттыру.

Негізгі бағыттары:

 • біліктілікті арттырудың перспективалық жоспарына сәйкес оқытушыларды ҚР орталық және жақын және алыс шетел ЖОО-на жіберу;
 • жоғары мектеп педагогикасының өзекті мәселелері, кредиттік оқыту технологиялары, компьютерлік технологиялар негіздері және т. б. бойынша құрылымдық бөлімшелердің басшылары, ЖОО оқытушылары мен қызметкерлері үшін курстық іс-шаралар ұйымдастыру;
 • мектепке дейінгі ұйымдардың қызметкерлері, қала мен облыстың мұғалімдері мен мектеп қызметкерлері, орта-арнайы, кәсіптік білім беру басшылары, кәсіпкерлер үшін курстық іс-шаралар ұйымдастыру;
 • педагогикалық білімі жоқ, кәсіптік білімі бар азаматтарды қайта даярлау;
 • педагогикалық бейін бойынша білім беру бағдарламасын оқыту;
 • түлектердің қосымша білім алу қажеттіліктерін қанағаттандыру.
 • мекемелер қызметкерлерінің сұраныстарына қарай курстар ұйымдастыру.


Біліктілікті арттыру орталығы оқытудың мынадай түрлерін пайдалана отырып бағдарламаларды іске асырады:

 • қысқа мерзімді курстар;
 • ұзақ мерзімді курстар
 • онлайн курстар;
 • тренингтер;
 • семинарлар;
 • вебинарлар;
 • дайындық курстары.

Біліктілікті арттыру курстары оффлайн, сондай-ақ қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Мекен жайы: Түркістан қаласы, Б.Саттарханов 29.
Орталықтың штаттық бірлігі:
Орталық директоры
Жоба менеджері-3
Маман