shape
shape

Біздің міндеттеріміз

Міндеттеріміз

а) Тіл үйрену және басқа сұралатын тілдерде оқыту әдістері мен әдістерін әзірлеу және қолдану, әсіресе түрік және қазақ тілдерін шет тілі ретінде оқыту; б) Түрік қауымдары әртүрлі географиялардағы тіл, тарих және әдебиет туындылары сияқты мәдениет туындыларын зерттеу, в) Түрік мәдениетінің төңіректегі мәдениеттермен тіл-әдебиет қарым-қатынасын зерттеу және осы салада ғылыми, мәдени және өнер қызметін жүзеге асыру; ç) Қазақстан шегінде және одан тыс жерлерде тіл, мәдениет және әдебиет салаларында жұмыс істейтін мекемелермен, ұйымдармен және бірлестіктермен ынтымақтастық орнату; г) Мүмкіндігіне қарай осы тілдерді түрік, қазақ және сұралған барлық басқа тілдерде үйрену мүмкіндігін қамтамасыз ету, е) Сұраныстағы тілдерді, әсіресе түрік және қазақ тілдерін оқыту, қажетті құжаттамалық және материалды зерттеу жұмыстарын жүргізу, тиісті ұлттық және/немесе мемлекеттік органдармен бірлесіп бірлескен жобаларды дайындау мақсатында елде және/немесе шетелде жұмыс істейтін нұсқаушыларды даярлауды қамтамасыз ету. халықаралық институттар мен ұйымдар, Жасалған білімнің ұлттық және халықаралық аренадағы әртүрлі әрекеттермен бөлісуін қамтамасыз ету.