shape
shape

Eğitim ve Öğretim

Eğitim ve Öğretim

Diş Hekimi kısaca,  insanlarda ağız ve diş sağlığının korunması ve bozulan sağlıklı şartların geri kazandırılması görevini, genel tıp nosyon ve etik kuralları içerisinde yerine getiren kişilere verilen addır.

Diş hekimliği eğitiminin dolayısıyla fakültemizin misyonu ağız ve diş sağlığını, insan sağlığının ve vücudunun geneli içerisinde ve güncel yaklaşımlara uygun olarak ele alıp sorunları çözebilen ve ileride gelişecek yeni uygulamalara ve teknolojilere uyum gösterebilecek alt yapıya sahip Diş Hekimleri yetiştirmektir.

Fakültemizde eğitim–öğretim 5 yılda tamamlanmakta, bu eğitimi bitiren Diş Hekimi adayları 6. Yılı değişik kliniklerde pratik yaparak geçirmekte ve bu sürenin sonunda Diş Hekimi unvanını kazanmaktadırlar. Pratik eğitimin fakülte ortamında uzman öğreticiler nezaretinde ve 5 yıllık eğitim sürecinin 4 ve 5. yıllarında tamamlanması ve Bologna sürecine dahil diğer üniversitelerle uyum sağlanması amacıyla eğitim programında revizyon çalışmaları devam etmektedir.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında kabul edilen öğrenciler için ders programı değiştirilerek bu programın Bologna sürecine ve Türkiye Cumhuriyetindeki Diş Hekimliği Fakültelerine uygunluğu sağlanmıştır. Böylece öğrencilerimizin bu surece üye olan ülkeler arasında yatay ve dikey geçişleri mümkün olacaktır.

Bu eğitim yılında 1 ve 2 sınıflar Bologna sürecine uygun ders programı ile eğitilmektedirler.

Diğer öğrencilerimizin pratik eğitimi için Türkistan şehrinde birçok kliniklerle anlaşma yapılmıştır.

Ayrıca Fakültemizde, öğrencilerin hasta üzerinde fakültedeki eğitimleri sırasında pratik uygulama yapabilmesi ve/veya izleyebilmesi amacıyla kurulmuş kapasite artırımına uygun bir diş kliniği, öğrencilerin klinik öncesi uygulamaları öğrenebilmeleri ve model ve maketler üzerinde pratik yapabilmeleri için kurulmuş fantom ve protez teknik laboratuarları bulunmaktadır.

Fakültemizde Kazakça, Türkçe, Rusça, İngilizce eğitim verilip çevirileri yapılmaktadır.