shape
shape

Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Üniversite, bilimin insanlığa ve doğaya ilişkin çeşitli alanlarında üst düzey eğitim veren, toplumun ve bireyin gelişimine büyük faydalar sağlayan bir eğitim ve araştırma merkezidir. Sosyal bilimlerle ilgili fakülteler toplumun milli kimliğinin geliştirilmesi, bağımsız ve bilimsel düşünebilen gençlerin yetiştirilmesi, kültürel değerlerin kazandırılması gibi önemli işlevleri yerine getirmektedir. İlahiyat Fakültemizin, asil dinimizi Kazak kültürümüzle birleştireceğine ve fakültemizin seviyesini gelecekte sistemli bir şekilde yükselteceğine inancım tamdır.
Fakültemizde Kazakistan ve Türkiye'den nitelikli öğretmen ve profesörler çalışmaktadır. Öğretmenlerimiz-profesörlerimiz bilgi ve birikimlerini öğrencilere aktarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu nedenle derslerin dışında çeşitli formatlarda ek seminerler, toplantılar, bilimsel toplantılar ve bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir.
Fakültede sadece Kazakistan ve Türkiye'nin değil, Türk dünyasının her yerindeki gençlere dini eğitim verilmektedir. Fakültemizde 2023-2024 eğitim-öğretim yılında dini ilimler, ilahiyat ve İslam bilimlerinin yanı sıra psikoloji-din ve felsefe-din eğitim-öğretim programları da açılmıştır. Öğrencilerimiz her yıl aynı akademik dönemde hareketlilik programıyla öğrenimlerini geliştirmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne gitmektedir. Gençlerimiz mezun olduktan sonra bile uzmanlık alanlarına göre yüksek lisans eğitimi alabilmektedir. Daha sonra bilime adım atıyor. Mezunlarımızdan bir grup, çeşitli eğitim kurumlarında öğretmen, çeşitli kurumlarda yönetici ve uzman olarak çalışma olanağına sahiptir. Mezunlarımızın fakültemizde edindikleri bilgi birikimiyle Türk dünyasına ve tüm insanlığa hizmet edeceklerine inanıyoruz.

рrofesör, Dosai Kenzetaev