shape
shape

Bilimsel Çalışma Alanı

Enstitünün ana hedeflerinden biri ekolojik olarak temiz doğal tarım ürünlerini alıp "yeşil eko-teknolojileri" üretime kazandırmaktır.

Aynı zamanda Hoca Ahmet Yesevi türbesinin yenilenmesi, araştırılması ve turizm merkezi haline getirilmesi amacıyla da geniş çaplı çalışmalar yürütülüyor. Doğal ve iklimsel faktörlerin etkisiyle türbenin bazı kısımlarında yapı malzemelerinin yüzey katmanlarında çözünmeyen tuz birikintileri ortaya çıktı. Bu tuz birikintilerini ortadan kaldırmak ve oluşma yollarını engellemek için bilimsel araştırma enstitüsü "Ekoloji" çalışanları kapsamlı araştırmalar yürütüyor. Anıtkabir iç odalarında, dış duvar yüzeyinde ve anıtın temelinde tuzların oluşum mekanizmaları, bileşimleri araştırılıyor ve çökelti oluşumuna yol açan koşullar belirleniyor. Bu sonuçlara dayanarak, tuz birikintilerinden kurtulmayı sağlayan ve bunların oluşumuna yol açan koşulları önleyen, adsorpsiyon iyon değişimi ve elektrokimyasal işlemlere dayalı yeni tuz temizleme yöntemleri geliştirilmektedir. 

Enstitü, sözleşmeye dayanarak çeşitli endüstrilerle ilgili bilimsel çalışmalar ve çevre düzenlemeleri projelerinin oluşturulmasını gerçekleştirir. Özellikle:

a) Sauran, Otyrar ilçeleri de dahil olmak üzere Kazakistan'ın çeşitli bölgelerinde üretimin çevre üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi ve düzenleyici belgelerin ("Türkistan-Zylu" MCC, Türkistan'ın katı atık depolama tesisleri (atık depolama sahası), Otyrar şehirleri ve kırsal) hazırlanması LLP "SKZ-U" ve diğer kurumların katı atıklarının bertarafı, inşaat malzemelerinin satın alınması, kimyasal ürünlerin ekolojik incelenmesi Kazakistan Cumhuriyeti'nde yalnızca "Ekologiya" araştırma enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda üniversitenin yeni inşa edilen binaları ve kirlilik kaynakları için çevre düzenleme dokümanları hazırlanmakta;

b) Türkistan, Kentau şehirleri ile Sauran'ın diğer bölgeleri ve Türkistan bölgelerine ilişkin çevre pasaportlarının oluşturulması için bilgi toplanıyor;

c) Çimkent ve Türkistan şehirlerinin ekolojik haritalarının projelendirilmesi ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir;

d) Çevresel nesnelerin (su, toprak, hava, bitkiler) ve üretim emisyonlarının ve atık suların kimyasal, mikrobiyolojik, radyasyon izlemeleri yapılır.

Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, Ekoloji Araştırma Enstitüsü'nde, üniversitemizin Kimya ve Ekoloji uzmanlıklarında okuyan öğrenci ve lisans öğrencileri, ilgi alanlarına göre bilimsel projeler ve yüksek lisans tezleri oluştururlar. Ayrıca doktora sonrası doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar, bilimsel alanlarda bilimle ilgilenmektedir. Enstitünün ana bilimsel alanları şunlardır: tarımda çevre dostu ürünlerin elde edilmesi (vermikroproduct, böcek öldürücü ilaçlar, gübreler-ıslahçılar, yem katkı maddeleri, vb.), akredite laboratuvar «çevre kontrolü ve kimyasal analizler» (toprak, su, hava ve mikrobiyolojik analizler). Bu alanlarda öğrenciler bilimsel çalışmalar yaparlar.