shape
shape

Bilimsel Çalışma Alanı

Temel bilimsel araştırmalar aracılığıyla Ahmet Yesevi’nin manevi mirası ile Türk Müslümanlığının ilişkisini ortaya koymak ve meydana gelen önemli meseleleri günümüz şartlarına göre yeni boyutta inceleyerek Yesevi’nin kültür gelişimine sağladığı katkısını belirtmek. Aynı zamanda belli başlı eserlerini araştırarak günümüz okuyucularına ulaştırmaktır. Eski Türkçe dönemindeki Arap harfleriyle yazılmış nüshalarını tekstololoji bakımından karşılaştırarak dilin özelliklerini tahlil etmektir.