Üniversitemiz Yeşil Üniversiteler Arasında Yer Almaktadır

“GreenMetric” (UI GreenMetric World University Ranking), dünya üniversitelerinin ekolojik altyapısını değerlendiren tek sıralama sistemidir. 19 Aralık 2018 tarihinde Cakarta’da gerçekleştirilen sözkonusu sıralamada üniversitemiz 719 üniversite arasında (ABD, Japonya, İtalya, Yeni Zelanda, Rusya, Türkiye vb.) 499. sırada yer almıştır. Sözkonusu sıralamada dikkate alınan kriterler şunlar: 1. Üniversite altyapısı durumu ve çevre (%24) Setting and Infrastructure (SI)(543. pozisyon); 2. Enerjinin etkili kullanımı ve iklime olan etkisi (% 21) Energy and Climate Change (EC) (179. pozisyon);
3. Atıklar işletimi (%15) Waste (WS). (582. pozisyon);
4. Su kaynaklarının etkili kullanımı (%10) Water (WR) (545. pozisyon);
5. Araç gezisi (%21) Transportation (TR) (396. pozisyon);
6. Ekolojik eğitim  (%9) Education (ED) (466. pozisyon).