Türkiye’ye Ziyaret Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Bolatbek ABDRASİLOV‘un talimatları doğrultusunda Türkiye üniversiteleri bünyesinde bulunan Teknopark faaliyetleri hk. bilgi edinme, tecrübe paylaşımında bulunma ve karşılıklı işbirliği kurulması amacıyla Ticarileştirme Ofisi görevlileri tarafından İstanbul ve Ankara’ya ziyaret programı gerçekleştirilmektedir. Sözkonusu program Yıldız Teknik Üniversitesinden başladı. Ziyaret esnasında teknopark kurmanın amacı, bilimsel araştırma çalışmalarına sağlayacağı katkı, sanayi ile üniversite işbirliği, teknoparkte bulunan kuluçka şirketlere sağlanan devlet destekleri ile mekanizmaları hk. bilgi verildi.  Ayrıca sözkonusu programda ODTÜ, Bilkent ve Gazi Üniversiteleri Teknoparkleri ile TÜBİTAK kurumlarının ziyaret edilmesi planlanmıştır.

/* --- Frontend STM Importer --- */