17. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi

Üniversitemizin yürütücü paydaşları arasında olduğu 17. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 30 Ekim 2019 tarihinde Türk Dünyası’nın kültür, tarih ve bilim merkezi İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
Sakarya Üniversitesi Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı – Türksoy Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Gazi Üniversitesi

turkkongre.com