Türkoloji Kongresi’nin bildirileri elektronik kitap şeklinde yayınlanmıştır

İstanbul’da düzenlenen VIII Uluslararası Türkoloji Kongresi, Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenmiştir. Kongre bildirileri, elektronik kitap şeklinde yayınlanmıştır. Kitap, Türkiye Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi’nin elektronik kitaplar bölümünde kayıtlıdır (ISBN: 978-9944-237-80-2 İnceleme Araştırma Dizisi: 66 / Araştırma Serisi: 66). Kongrede, Türk halklarının dünya uygarlığındaki yeri ve rolü, manevi değerleri, dünya görüşü, tarih, dil ve edebiyat, kültür, halkları sanatı üzerine araştırmaları hakkında bilgileri sunulmuştur. Bu kitap Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Güney Kore, Özbekistan, Rusya ve Türkiye Türkologlarının çalışmalarını bir araya getiriyor.

Türkoloji Araştırma Enstitüsü