BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

“Ahmet Yesevi adındaki İlahiyat Bilimsel Araştırma, Analitik Ekspertiz ve Metodik” merkezi 2017 yılın Ocak ayında kurulmutur.

Merkezin esas bilimsel ve araştırma yönleri tarihi hafızamız ile ulusal kodumuzu tespit etmeye odaklanmalıdır. “Ahmet Yesevi adındaki İlahiyat Bilimsel Araştırma, Analitik Ekspertiz ve Metodik” merkezinin esas yönü de, güncellenen, yenilenme yoluna giren kaliteli sosyal kamu zihniyetini oluşturmayı hedefliyor. Merkezin uzmanlarının yayınladığı makaleler ve araştırma çalışmalarında esas ölçüde bu yöndedir. Merkez Ahmet Yesevi ilminin araştırması, halkın manevi gelişmesine etkisi açısından bilimsel projeler, konular üzerinde çalışılmaktadır.

2017-2018yy., 2018-2020yy. için Kazakistan Bilim Bakanlığı ve Yetkili Kurula bilimsel araştırmaların burs finansmanı yarışmasına “Matrudi ilminin Kazak düşünürlerine etkisi”, N.Nazarbayev “İstikbale izlenen yol: manevi kalkınma” makalesinin dini, tarihi tipleri ile esasları adlı projeler hazırlanıp sunulmuştur. Hanafi Matrudi ilminin güncel yönleri konusunun araştırma çalışmaları yapılır. Matrudi mirası ve dünya görüşü ve Yesevi mirası hakkında araştırmalar hazırlanmaktadır. Yesevi mirasina ilişkin araştırmalar ve Matrudi dünya görüşü ile ilgili makaleler hazırlanmaktadır.

Devlet başkanı Nursultan Nazarbayevin “İSTİKBALE İZLENEN YOL: MANEVİ KALKINMA” programasına ait makalesinde ele alınan konularla ilgili periodik yayınlarda makaleleri yayınlama programı belirlenmiştir.

Türk sufiliği ve Hacı Bektaş Velinin “Makalatindeki” ahlak görüşler adlı bir monografiya hazırlanmaktadır. Bahsı geçen araştırma çalışmasının ilk bölümü Türk-İslam felsefesinin esas yönlerini incelemeye yöneliktir. Hanafi-Maturudi teolojik geleneğinin temelleri ve Farabi görüşlerinin mağnası ve Türk tarikatlarının başlangıcı sayılan Hoca Ahmet Yesevi ilminin önemi genel Türl-İslam uygarlığının esas bileşenlerin, dünya tanımlık esaslarını öğrenmek, Yesevi ilminin kazak müslümanlığı arasındaki birlik ve bütünlük, Ahmet Yesevi eserleri, hocaları, öğrencileriarasındaki bağlantı, Kazak dini düşünürlerin eserlerindeki Matrudi ilmi, Ahmet Yesevi ile ilgili maddi kıymetler incelenmektedir. Merkezde bilimsel seminerları düzenlemek, Ahmet Yesevi ilmine ilişkin güncel konular analiz edilir. Bilimsel yayınlar, baskı sayfalarında, bilimsel konferanslarda araştırma işlerinin neticeleri, sonuçları ve yeni fikirler yayınlanır. Ahmet Yesevi ilmi ile ilgili seminerler, yuvarlak masalar düzenlemek, ulusal ve uluslararası bilimsel ve araştırma merkezleri ile işbirliği anlaşmaları yapılmaktadır.

Matrudi ilminin Ahmet Yesevi, Kazak şairleri, Abay, Şakarim ve Maşhur Yusuf eserlerindeki ifadesi, Yesevi ilminin araştırılması ülkenin manevi varlığının canlanması, halkın manevi varlığı açısından yapıcı gelişmesine olanak sağlayan araştırmalar kapsanmıştır.

“Ekonomik sözleşmesel, bilim-ilim kurumları ile memorandum esasında finanse edilen bilimsel araştırmalar” ile ilgili Türkistan şehri iç siyaset bölümünün talimatı ile “Aiğak” JK ile Türkistan bölgesindeki dini ahval ve radikal dini görüşlü vatandaşlarla anlatım işleri, analiz ve değerlendirme işlerini yürütmeye ilişkin anlaşmaya varılmıştır. Bu iş sırasında merkerin bilimsel araştırmaları yanısıra, analiz-değerlendirme yönlerindeki işleri de artıyordır.