shape
shape

Бағдарламалар

Әлеуметтік - гуманитарлық ғылымдар факультеті / Мектепке дейінгі және бастауышта білім беру кафедрасы / Бакалавриат

6B01202 - Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Course Image Әлеуметтік - гуманитарлық ғылымдар факультеті Мектепке дейінгі және бастауышта білім беру кафедрасы

Мектепке дейінгі мекемелерде оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеужәне  тәрбиелеу жұмыстарын жүзеге асыратын, бала тәрбиесінде отбасына педагогикалық-психологиялық қолдау көрсететін, мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу саласында ұйымдастырылған іс-әрекеттердің мазмұны, әдістері мен  құралдары және нәтижелері туралы ақпараттарды өңдеу мен қолдана алатын түлектерді даярлау.

Білім беру бағдарламасы кәсіби қызметке қажет іргелі, кәсіби және пәндік білімі, дағдысы және құзыреттіліктері, жалпы адами және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтары қалыптасқан маман даярлау мақсатында, Дублин дескрипторының талаптарына сәйкес жалпы білім беру, кәсіби–педагогикалық және мамандандыру пәндерін оқыту мазмұнын анықтайды. Білім траекториясын таңдауды жүзеге асырумен еңбек нарығына қажетті негізгі кәсіптік құзыреттерді анықтайды, оқыту мазмұнын жүзеге асырудың ЖОО шарттары мен технологиясын және оқыту нәтижелерін бақылау мен бағалауды белгілейді.

 • мектепке дейінгі білім саласында мәліметтерді  жинақтау және сыни көзқараспен талдау нәтижесінде өз бетінше шешімдер қабылдау арқылы кәсіби қабілетті қалыптастырады .
 • көптілді ортада мемлекеттік және шетел тілдерінде кәсіби, академиялық, ғылыми және әлеуметтік қарым-қатынастар орнатады.
 • кәсіби қызметінде ғылыми зерттеу әдістерін, академиялық жазба негізіндерін, академиялық адалдық принциптері мен мәдениетін қолданады  .
 • 6B01202 -Мектепке дейінгі оқыту және  тәрбиелеу бағдарламасы бойынша оқуға түсушілер үшін талапкердің жалпы орта (толық) білімі немесе орта арнаулы кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты және Ұлттық бірыңғай тесті және кешенді тест тапсыру қорытындысы байқауынан – «кіріс» сынағынан сәтті өткен болуы қажет. Шетелден келетін талапкерлер арнайы дайындықтан (тілдік дайындықтан және білім берудің міндетті деңгейін меңгеру үшін) өтуі қажет.
 • мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу жүйесі,
 • бастауыш мектептердегі мектепалды даярлық сыныптарында білім беру,
 • орта кәсіптік білім беру ұйымдары,
 • педагогикалық колледждер,
 • гимназиялар,
 • педагогикалық ғылыми-зерттеу ұйымдары,
 • арнайы білім беру ұйымдары.