shape
shape

Бағдарламалар

Әлеуметтік - гуманитарлық ғылымдар факультеті / Мектепке дейінгі және бастауышта білім беру кафедрасы / Бакалавриат

6B01303 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Course Image Әлеуметтік - гуманитарлық ғылымдар факультеті Мектепке дейінгі және бастауышта білім беру кафедрасы

Бастауыш оқыту мен тәрбиелеуде ғылыми-зерттеу, оқу-әдістемелік және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыратын бастауыш оқытудың теориясы мен әдістемесі саласында оқытудың мазмұны, әдістері мен құралдары, нәтижелері туралы ақпаратты өңдей алатын түлектерді даярлау.

Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін іске асырудың мақсаттарын, күтілетін нәтижелерді, оқыту мазмұнын және оны жүзеге асырудың шарттарын, оқыту технологияларын, дайындық бағыты бойынша бітірушінің даярлық сапасын бағалауды регламенттейді.

  • оқушылардың психофизиологиялық және жас ерекшеліктерін ескеріп,  педагогикалық процестерді ұйымдастырады.
  • оқыту және тәрбиелеу процестерінде оқушылардың әлеуметтік, жеке, инклюзивтік қажеттіліктерін ескеріп,  басқару шешімдерін қабылдауға қабілетті.
  • топта жұмыс жасау қабілеттігін көрсетіп,  кәсіби қызметті жетілдірудегі өз қажеттіліктерін анықтайды.
  • 6В01303 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі бағдарламасы бойынша оқуға түсушілер үшін талапкердің жалпы орта (толық) білімі немесе орта арнаулы кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты және Ұлттық бірыңғай тесті және кешенді тест тапсыру қорытындысы байқауынан – «кіріс» сынағынан сәтті өткен болуы қажет. Шетелден келетін талапкерлер ақылы негізде оқитын жағдайда сұхбат арқылы қабылданады (тілдік дайындықтан және білім берудің міндетті деңгейін меңгеру үшін), (Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары №600 31.10.2018ж.)

     
  • Ғылыми-зерттеу, педагогтік кадрларды даярлау және  қайта даярлау ұйымдары; жалпы білім беру мекемелері және кәсіптік білім беретін оқу орындары. 
  • Kәсіби қызмет нысандары:  педагогикалық колледждер, гимназиялар, ғылыми-зерттеу институттары; педагогикалық ғылыми-зерттеу ұйымдары; білім беру мекемелері.