shape
shape

Жетістіктер

Жетістіктер

Кафедрада м.ғ.д. А.К.Баймағамбетовтың жетекшілігімен екі PhD доктор қорғалды:

  • Кемельбеков К. - «Жүректің туа біткен даму ақауларында хирургиялық көмек көрсету жолдарын жақсарту». 2022ж г. Алматы, КазНМУ
  • Ерназаров А.А. - «Резистентті артериялық гипертонияда хирургиялық инновациялық технологияларды қолдану» г. Семей 16.11.2017ж.  СМУ.

Соңғы 5 жылда импакт-факторы бар рейтингтік журналдарда жарияланған мақалалар саны -4, ЖАК жарияланымдары - 15, әлемдік рейтингтік базаларда Хирш индексі (h) - 5. 2020-2021 жылдарға арналған кәсіби рейтингтік деректердің қорытындысы бойынша 1 кафедра оқытушысы ақшалай сыйақы алды.

Кафедрада соңғы 5 жылда – 2 оқу құралы, 1 оқу-әдістемелік құралы, 1 монография шығарылған.

  • Тажибаева К.Н. Эпидемиология предраковых заболеваний за последние годы (2010-2020гг.) // монография, 100 стр., 2021г.,  Шымкент.
  • Калдыгозова Г.Е., Жумашов Б.С. «Урология негіздері» // оқу-әдістемелік құралы.  100 стр., 2021г., Шымкент.
  • М.С. Бектұрғанов «Травматология және ортопедия бойынша жағдайлық есептер жинағы» // оқу құралы. 96 стр., 2021г., Шымкент.
  • Калдыгозова Г.Е., Ташбаев Н.А., Кудерова Н.Ш. «Клиническая оториноларингология» // оқу құралы,  126 стр., 2022г., Шымкент.