shape
shape

Бағдарламалар

Стоматология факультеті / Бағдарламалар / Бакалавриат

6B10189 - Стоматология (ВМ087)

Course Image Стоматология факультеті Бағдарламалар

Денсаулық сақтау саласындағы озық инновациялық технологиялар мен  ғылыми ізденіс нәтижелерін қолдануға және өмір бойы білім алуға  қабілетті, стоматологиялық көмекті сауатты жүзеге асыратын,  бәсекеге бейім, білікті кадрларды даярлау.

Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін іске асырудың мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы дайындық бағыты бойынша бітірушінің дайындық сапасын бағалауды регламенттейді және білім алушылардың дайындық сапасын және тиісті білім беру технологиясын іске асыруды айқындайтын материалдарды қамтиды. 
 

  • Денсаулық сақтау жүйесінің қолданыстағы заңнамалық және нормативтік базасы шеңберінде  өз әрекеттері үшін жауапкершілікті білетінін және оңтайлы денсаулық сақтауды қамтамасыз ету үшін оларды өз тәжірибесінде басшылыққа алатынын көрсетеді. 
  • Ғылыми дәлелдерге негізделген емдеу принциптерін бағалау және енгізу, өз пациенттерінің емдеу нәтижелерін зерттеу және бағалау қабілетін көрсетеді.
  • Стоматология білім беру бағдарламасы бойынша оқуға түсушілер үшін талапкердің Жалпы орта (толық) білімі, техникалық және кәсіптік білім, орта білімнен кейінгі білім немесе жоғары білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты және Ұлттық бірыңғай тесті және кешенді тест тапсыру қорытындысы байқауынан – «кіріс» сынағынан сәтті өткен болуы қажет. Шетелден келетін талапкерлер арнайы дайындықтан (тілдік дайындықтан және білім берудің міндетті деңгейін меңгеру үшін) өтуі қажет.  (Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары №600 24.05.2021ж.).
      
  • Денсаулық сақтау.
  • Білім беру.
  • Ғылым.
  • Әлеуметтік қорғау.