shape
shape

Бағдарламалар

Жаратылыстану ғылымдары факультеті / Математика кафедрасы / Бакалавриат

6B01509 - Математика (Педагогикалық ғылымдар)

Course Image Жаратылыстану ғылымдары факультеті Математика кафедрасы

Халықаралық және ұлттық еңбек нарығында әлеуметтік тұрақтылықты және сұранысты болуын  қамтамасыз ететін жалпы мәдени және кәсіби құзыреттіліктерге ие жоғары білікті математика мұғалімдерін  дайындау.
Білім беру бағдарламасы білім беру процесін жүзеге асырудың инновациялық əдістері  мен  тəсілдерін  меңгерген,  жаңартылған  білім беру  бағдарламасын  меңгерген,  біліктілігі  жоғары педагогикалық кадрларға қажеттілікті қанағаттандыруға бағытталған.

 • Оқыту және тәрбиелеу процестерінде оқушылардың әлеуметтік, жеке, инклюзивтік қажеттіліктерін ескеріп, басқару шешімдерін қабылдауға қабілетті.
 • Оқушылардың ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, пән бойынша оқу-әдістемелік материалды әзірлейді.
 • Критериалды бағалау жүйесін әзірлеп, оқушылардың оқу жетістіктеріне мониторинг жүргізеді.
   
 • Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау (6В01509 –Математика) бағыты бойынша оқуға түсушілер үшін талапкердің жалпы орта (толық) білімі немесе орта арнаулы кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты және Ұлттық бірыңғай тесті тапсырып шекті балды жинаған қорытындысы болуы қажет. Шетелден келетін талапкерлер ақылы негізде оқитын жағдайда сұхбат арқылы қабылданады (тілдік дайындықтан және білім берудің міндетті деңгейін меңгеру үшін), Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығы (Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2023 жылғы 26 қаңтардағы № 29 бұйрығымен өзгеріс енгізілген).
   
 • Математика білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры өзінің кәсіби қызметін білім беру саласында атқарады. 
 • жалпы  білім  беретін  мектептер,  техникалық  жəне 
  кəсіптік білім беретін оқу орындары; 
 •  білім басқармалары (департаменттері).