shape
shape

Бағдарламалар

Жаратылыстану ғылымдары факультеті / Экология және химия кафедрасы / Бакалавриат

6B01512 - Химия (Педагогикалық ғылымдар)

Course Image Жаратылыстану ғылымдары факультеті Экология және химия кафедрасы

Химия және педагогика саласында білімқоры жеткілікті, педагогикалық технологияларды қолдана алатын, зерттеушілік және коммуникативтік дағдысы бар, сыни тұрғыдан ойлауға, бәсекеге қабілетті химия мұғалімдерін даярлау.
Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін жүзеге асырудың мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы саладағы түлектердің дайындық сапасын бағалауды реттейді және білім алушыларға арналған оқыту сапасын қамтамасыз ететін материалдарды және тиісті білім беру технологияларын енгізуді қамтиды.

  • Оқушылардың психофизиологиялық және жас ерекшеліктерін ескеріп,  педагогикалық процестерді ұйымдастырады .
  • Оқыту және тәрбиелеу процестерінде оқушылардың әлеуметтік, жеке, инклюзивтік қажеттіліктерін ескеріп, басқару шешімдерін қабылдауға қабілетті .
  • Химияның негізгі теориялары мен заңдары негізінде алған білімі мен білігін, практикалық дағдыларын кәсіби қызметінде  қолданады
  • Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау (Химия) бағыты бойынша оқуға түсушілер үшін талапкердің жалпы орта (толық) білімі немесе орта арнаулы кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты және Ұлттық бірыңғай тесті тапсырып шекті балды жинаған қорытындысы болуы қажет. Шетелден келетін талапкерлер ақылы негізде оқитын жағдайда сұхбат арқылы қабылданады (тілдік дайындықтан және білім берудің міндетті деңгейін меңгеру үшін), Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығы (Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2023 жылғы 26 қаңтардағы № 29 бұйрығымен өзгеріс енгізілген).
  • Химия білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры өзінің кәсіби қызметін білім беру саласында атқарады;
  • Химиялық және педагогикалық бейіндегі ғылыми-зерттеу ұйымдарында атқарады.
  • Жалпы  білім  беретін  мектептер,  техникалық  жəне кəсіптік білім беретін оқу орындары; 
  • Білім басқармалары (департаменттері);