shape
shape

Бағдарламалар

Жаратылыстану ғылымдары факультеті / Математика кафедрасы / Бакалавриат

6B05449 - Математика (Жаратылыстану ғылымдары)

Course Image Жаратылыстану ғылымдары факультеті Математика кафедрасы

Халықаралық және ұлттық еңбек нарығында сұранысты және әлеуметтік тұрақтылықты  қамтамасыз ететін жалпы мәдени және кәсіби құзыреттіліктерге ие  математик бакалаврларды дайындау.
Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін іске асырудың мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы дайындық бағыты бойынша бітірушінің дайындық сапасын бағалауды регламенттейді және білім алушылардың дайындық сапасын және тиісті білім беру технологиясын іске асыруды айқындайтын материалдарды қамтиды.

  • Математиканың әртүрлі бағыттарының есептерін шешу үшін  математиканың ережелерін, заңдары мен әдістерін қолданады.
  • Іргелі математикадан алған теориялық білімдерін математиканың әртүрлі салаларындағы процестер мен құбылыстарды сипаттауда қолданады. 
  • Іргелі және қолданбалы есептерді шешуде математиканың классикалық әдістерін қолданады. 
  • Математика білім беру бағдарламасына оқуға түсушілер үшін талапкердің жалпы орта (толық) білімі немесе орта арнаулы кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты және Ұлттық бірыңғай тесті тапсырып шекті балды жинаған қорытындысы болуы қажет. Шетелден келетін талапкерлер ақылы негізде оқитын жағдайда сұхбат арқылы қабылданады. (тілдік дайындықтан және білім берудің міндетті деңгейін меңгеру үшін) Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығы (Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2023 жылғы 26 қаңтардағы № 29 бұйрығымен өзгеріс енгізілген).
  • Ғылыми зерттеу мекемелері;
  • Банк жүйесі;
  • Сақтандыру компаниялары;
  • Қаржылық құрылымдар.