shape
shape

Факультет әкімшілігіTeam
PhD., доцент

Абдулкадир Өзтүрк

декан
ozturk.abdulkadir@ayu.edu.kz
+7(725) 333-2138
200
Team
PhD., аға оқытушы

Утебеков Сенбек Бейсенбекович

декан орынбасары
senbek.utebekov@ayu.edu.kz
309
Team
PhD., Директор орынбасары(ғылым жөнінде)

Алашбаев Ерлан Жорабек

декан орынбасары
yerlan.alashbayev@ayu.edu.kz
+7(725) 333-2124
156
Team
Ғылым кандидаты, оқытушы

Суинжанова Жанар Кикбаевна

декан орынбасары
zhanar.suinzhanova@ayu.edu.kz
+7(775) 333-2138
414 216