shape
shape

Бағдарламалар

Филология факультеті / Түрік филологиясы кафедрасы / Бакалавриат

6B02333 - Шетел филологиясы (түрік тілі)

Course Image Филология факультеті Түрік филологиясы кафедрасы

Әдеби түрік тілін жетік меңгерген, түрік тілі мен әдебиетінің теориясы мен тарихы саласындағы негізгі ережелер мен ұғымдарды білетін, оқу-әдістемелік, зерттеушілік, әлеуметтік және коммуникативтік қызметтерді жүзеге асыруға қабілетті, еңбек нарығында сұранысқа ие жоғары білікті кадрларды даярлау.

Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін іске асырудың мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы дайындық бағыты бойынша бітірушінің дайындық сапасын бағалауды регламенттейді және білім алушылардың дайындық сапасы мен тиісті білім беру технологиясын іске асыруды айқындайтын материалдарды қамтиды.

  • Әдеби түрік тілін жетік біледі, тілдің диалектілік алуан түрлілігін түсінеді, фонетикалық, лексикалық, грамматикалық және мәтіндік үлгілері мен нормаларын біледі және заманауи лингвистикалық әдістер мен тәсілдерді қолдана отырып, тіл білімі саласындағы заманауи бағыттар бойынша ғылыми зерттеулер жүргізеді   
  • Тілдің тарихи дамуы тұрғысынан тілдік фактілерді түсіндіреді, көне түркі тілі, көне ұйғыр, қарахан, шағатай және осман тілдеріндегі мәтіндерді оқиды, қолжазбалардың транскрипциясын жасайды, сондай-ақ қазіргі түркі тілдерін (өзбек, ұйғыр, татар, башқұрт, қазақ, қырғыз) салыстыра отырып зерттейді  
  • Түрік әдебиетінің мазмұны мен даму заңдылықтарын, халықтық, ежелгі, классикалық және жаңа дәуірдегі әдеби процестің негізгі кезеңдерін сипаттайды, түрік әдебиеті шығармаларында көрініс тапқан көркемдік сананың эстетикалық үлгілері мен формаларын түсіндіреді, әдебиеттану ғылымының негізгі концепциялары бойынша білім берудің қазіргі заманғы зерттеу құралдары мен әртүрлі тәсілдерін қолданады.
  • Шетел филологиясы: түрік тілі»  білім беру бағдарламасы  бойынша оқуға түсушілер үшін талапкердің жалпы орта (толық) білімі немесе орта арнаулы кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты және Ұлттық бірыңғай тесті және кешенді тест тапсыру қорытындысы байқауынан – «кіріс» сынағынан сәтті өткен болуы қажет. Шетелден келетін талапкерлер арнайы дайындықтан (тілдік дайындықтан және білім берудің міндетті деңгейін меңгеру үшін) өтуі қажет.
    (Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығы (Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2023 жылғы 26 қаңтардағы № 29 бұйрығымен өзгеріс енгізілген).
  • Шетел филологиясы: (түрік тілі)» білім беру білім бакалавры өзінің кәсіби қызметін білім мен ғылым саласында және  бұқаралық ақпарат құралдарында атқара алады.
  • Орта білімнен кейінгі және арнайы мамандандырылған білім беру ұйымдары: колледждер, гимназиялар, лицейлер, ғылыми-зерттеу және мәдени орталықтар, тіл үйрету орталықтары, халықаралық ұйымдар, кәсіптік-техникалық мекемелер, ақпараттық-аналитикалық қызмет көрсету орындары.