shape
shape

Бағдарламалар

Филология факультеті / Ағылшын филологиясы және аударма ісі кафедрасы / Бакалавриат

6B02335 - Аударма ісі: ағылшын тілі

Course Image Филология факультеті Ағылшын филологиясы және аударма ісі кафедрасы

Аударма ісі саласы бойынша теориялық және әдістемелік білімдерін меңгерген, қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде синхронды, ауызша және жазбаша  екі жақты сапалы аударма жасауға қабілетті, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды игерген, кәсіби аудармашы дағдыларына ие білім бакалаврын даярлау.

Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы ілеспе, ауызша және жазбаша аудармалар саласында жоғары білікті бәсекеге қабілетті мамандар даярлау принципіне негізделген. Аудармашыларды жоғары білікті даярлау - бұл арнайы білімнің негізгі білімдерін игеруге және игеруге қабілетті, ғылыми-зерттеу және өзіндік жұмыс (бітіру) дағдыларына ие кәсіби білімнің негізі. Білім беру бағдарламасы оқу процесін жүзеге асырудың мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, оқытудың осы саласы бойынша бітірушілерді даярлаудың сапасын бағалайды және студенттерге оқыту сапасын және тиісті білім беру технологияларын енгізуді қамтамасыз ететін материалдарды қамтиды. Білім беру бағдарламасы әр түрлі кәсіби құзіреттіліктерді қалыптастыру үшін пәндер траекториясын таңдаудың әр түрлі болуымен сипатталады. Білім беру бағдарламасының пәндері еңбек нарығына қажетті негізгі кәсіби құзыреттерді қамтиды.

 • ағылшын, қазақ және орыс тілдерін еркін түсініп, өз ойын нақты жеткізіп,  көпшілік алдында еркін сөз сөйлейді. 
 • мәтіндер мазмұнындағы ойларды тұжырымдап, аналитикалық баяндама әзірлейді.
 • бастапқы мәтінді талдап, оны өңдеп, сөзбе-сөз және балама жазбаша аударманы орындайды. 
 • Мәтінге еркін, сөзбе сөз және толық ауызша ілеспе аударма жасайды.


 

 • Аударма ісі: ағылшын тілі" білім беру бағдарламасына оқуға түсушілер үшін талапкердің жалпы орта (толық) білімі немесе орта арнаулы кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты және Ұлттық бірыңғай тесті тапсырып шекті балды жинаған қорытындысы болуы қажет. Шетелден келетін талапкерлер ақылы негізде оқитын жағдайда сұхбат арқылы қабылданады. (тілдік дайындықтан және білім берудің міндетті деңгейін меңгеру үшін) Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығы (Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2023 жылғы 26 қаңтардағы № 29 бұйрығымен өзгеріс енгізілген).
   
 • административті-басқару жүйесі саласы;
 • білім және ғылым саласы;
 • мәдениет және мәдениетаралық қарым-қатынас саласы;
 • халықаралық қатынас саласы;
 • баспа ісі саласы;
 • бұқаралық-ақпаратты құралдар саласы;
 • туристік агенттіктерде.
 • ақпараттық-сараптама саласы және басқа салаларда;
 • Бітірушілердің кәсіптік қызмет объектісі болып мәдениет мекемелері, халақаралық ұйымдар, әр түрлі ақпараттық-талдау 
 • орталықтары, елшіліктер, өкілдер, министрліктер, туризм агенттігі, баспалар, аударма бюросы және басқа да ұйымдар мен кәсіпорындар табылады.