shape
shape

Бағдарламалар

Әлеуметтік - гуманитарлық ғылымдар факультеті / Журналистика кафедрасы / Бакалавриат

6B03239 - Журналистика

Course Image Әлеуметтік - гуманитарлық ғылымдар факультеті Журналистика кафедрасы

Медианарық талаптарын ескере отырып, қазіргі бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс істеу үшін журналистика саласында жоғары білікті, бәсекеге қабілетті мамандар даярлау.

Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы жоғары білікті бәсекеге қабілетті журналист-бакалаврларды даярлау принципіне негізделген. Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін жүзеге асырудың мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы саладағы жоғары оқу орнынан кейінгі дайындық сапасын бағалауды реттейді және студенттерді оқыту сапасын қамтамасыз ететін материалдарды және тиісті білім беру технологияларын енгізеді. Білім беру бағдарламасы әртүрлі кәсіптік құзыреттерді қалыптастыру үшін пәндердің ғылыми және практикалық міндеттерін шешуге бағытталған траекториясын таңдаудың алуан түрімен ерекшеленеді. Білім беру бағдарламасының пәндері еңбек нарығына қажетті негізгі кәсіптік құзыреттерді қамтиды.

  • Медиа техникасының әдістері мен технологиясын қолданып,  журналистік жарияланымдардың құрылымдық композициясын әзірлейді.
  • Қоғам өміріндегі өзекті оқиғаларды жаңа медиа форматында жариялауды ұйымдастырады.
  • Ізі суымаған оперативті жаңалықтар негізінде шұғыл репортаждар жасайды.
     
  • «6В03239-Журналистика» білім беру бағдарламасына оқуға түсушілер үшін талапкердің жалпы орта (толық) білімі немесе орта арнаулы кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты және Ұлттық бірыңғай тесті тапсырып шекті балды жинаған қорытындысы болуы қажет. Шетелден келетін талапкерлер ақылы негізде оқитын жағдайда сұхбат арқылы қабылданады. (тілдік дайындықтан және білім берудің міндетті деңгейін меңгеру үшін) (Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары №600 31.10.2018ж.).
     
  • Бакалавриат бағдарламаларын меңгерген түлектердің кәсіптік қызмет саласы БАҚ, Интернет ресурстары, ақпарат агенттіктері, баспасөз қызметі, қарым-қатынас құралдары, салалас ақпараттық-коммуникациялық ұжымдардағы қызметтерді көрсетуді қамтиды.