shape
shape

Бағдарламалар

Әлеуметтік - гуманитарлық ғылымдар факультеті / Журналистика кафедрасы / Бакалавриат

6B03279 - Сандық медия және телерадиожурналистика

Course Image Әлеуметтік - гуманитарлық ғылымдар факультеті Журналистика кафедрасы

Заманауи еңбек нарығында сұранысқа ие, инновациялық журналистік тәжірибеге ие, медиа үшін мультимедиялық контент жасай алатын, ақпаратты жинау, өңдеу және берудің сандық мобильді технологияларымен жұмыс істеу дағдысы бар цифрлық медиа саласындағы журналистерді даярлау.

Білім беру бағдарламасы жоғары білікті, цифрлық мобильді технологиялармен жұмыс істеу дағдысы бар, қазіргі заманғы цифрлық дәуірде еңбек нарығында бәсекеге қабілетті бакалавр-журналистерді даярлау принципіне негізделген. Бағдарлама білім беру үдерісін жүзеге асырудың мақсаттарын, нәтижелерін, шарттары мен технологияларын, осы саладағы жоғары оқу орнынан кейінгі дайындық сапасын бағалауды реттейді. Даярлаудың осы бағыты бойынша студенттерді оқыту сапасын қамтамасыз ететін материалдарды және тиісті білім беру технологияларын енгізеді. Білім беру бағдарламасы әртүрлі кәсіптік құзыреттерді қалыптастыру үшін пәндердің ғылыми және практикалық міндеттерін шешуге бағытталған траекториясын таңдаудың алуан түрімен ерекшеленеді. Бағдарламадағы пәндер еңбек нарығына қажетті негізгі кәсіптік құзыреттерді қамтиды.

  • Сандық технологияларды, оның ішінде әлеуметтік желілерді пайдалану және бағалау, қазіргі заманғы әлеуметтік медиа құралдарын анықтау. Электронды құралдардың, платформалардың және әлеуметтік желілердің түрлі типтерінің артықшылықтары мен тәуекелдерін бағалай алады .
  • Қоғам өміріндегі өзекті оқиғаларды таниды және олардың жаңа көзқарастарын зерттеу тұрғысынан  қолданады.
  • Материалдарды дайындай алады және мақсаттылығын анықтау қабілетін қалыптастырады. Ақпаратты жинау және құрылымдау, материалды дайындау үшін, оның ішінде құзыретті көздермен өзара іс-қимыл жасау арқылы әрекет етеді.
     
  • «6В03279-Сандық медиа және телерадиожурналистика» білім беру бағдарламасына оқуға түсушілер үшін талапкердің жалпы орта (толық) білімі немесе орта арнаулы кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты және Ұлттық бірыңғай тесті тапсырып шекті балды жинаған қорытындысы болуы қажет. Шетелден келетін талапкерлер ақылы негізде оқитын жағдайда сұхбат арқылы қабылданады. (тілдік дайындықтан және білім берудің міндетті деңгейін меңгеру үшін) (Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары №600 31.10.2018ж.)
     
  • Бакалавриат бағдарламаларын меңгерген түлектердің кәсіптік қызмет саласы БАҚ, Интернет ресурстары, ақпарат агенттіктері, баспасөз қызметі, қарым-қатынас құралдары, салалас ақпараттық-коммуникациялық ұжымдардағы қызметтерді көрсетуді қамтиды.