shape
shape

Бағдарламалар

Әлеуметтік - гуманитарлық ғылымдар факультеті / Тарих кафедрасы / Магистратура

7M02210 - Тарих

Course Image Әлеуметтік - гуманитарлық ғылымдар факультеті Тарих кафедрасы

Қызмет саласында кәсіби құзіреттерге ие, инновациялық және пәнаралық әдістерді меңгерген, ғылыми-зерттеуді жүзеге асыра алатын, бәсекеге қабілетті гуманитарлық ғылымдар магистрін даярлау.

Білім беру бағдарламасы ғылыми-зерттеу және білім беру үдерісін жүзеге асырудың мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы саладағы түлектердің дайындық сапасын бағалауды реттейді және тыңдаушыларға арналған оқыту сапасын қамтамасыз ететін материалдарды және тиісті білім беру технологияларын енгізуді қамтиды.

  • Ұлттық, аймақтық және халықаралық тарих контексттеріндегі тұжырымдамалар мен ғылыми мектептердің теориялық-методологиялық ерекшеліктерін сыни талдап, бағалай алады. 
  • Пәнаралық байланыстар тоғысында гуманитарлық пәндерді оқытудың заманауи әдістері мен әдістемесін қолданады.
     
  • Магистратураға түсетін университеттің түлектері білім беру бағдарламаларының топтары үшін кешенді тест тапсырады, олар шет тілінен тестін, білім беру бағдарламаларының кәсіби тестін, оқуға дайындықты анықтауға арналған тесттен тұрады. Магистратураға ағылшын тілінде білім алушылар білім беру бағдарламаларының топтары үшін кешенді ағылышын тілінде тест тапсырады және қазақ немесе орыс тілдерінде оқуға дайындықты анықтайтын (таңдау бойынша) тестілеуден өтеді. Магистратураға қабылдау жоғары білім берудің білім бағдарламаларын меңгерген тұлғалардың оқуға түсу емтихандарының нәтижелері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады. Шетел азаматтарын магистратураға қабылдау ақылы негізде жүзеге асырылады.
  • Kәсіби қызмет нысандарына ЖОО-дары, колледждер, гимназиялар, ғылыми-зерттеу институттары, мұражайлар; ғылыми-өндірістік, ғылыми-жобалау мекемелері; жергілікті және облыстық әкімшіліктердегі басқармалар мен бөлімдер; республикалық ведомстволарының салалық бөлімшелері, департаменттері; ғылыми-зерттеу, әкімшілік, сараптаушылық мекемелері және т.б. жатады.