shape
shape

Бағдарламалар

Әлеуметтік - гуманитарлық ғылымдар факультеті / Тарих кафедрасы / Докторантура

8D01604 - Тарих

Course Image Әлеуметтік - гуманитарлық ғылымдар факультеті Тарих кафедрасы

Білім, ғылым саласында заманауи талаптарға сай білікті, бәсекеге қабілетті, инновациялық ғылыми-зерттеу әдіснамасы мен оқыту әдістерін, тәжірибелік дағдыларына қатысты кәсіби құзіреттерін іске асыра алатын ғылыми және педагогикалық кадрлар даярлау.

Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін жүзеге асырудың мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы саладағы түлектердің дайындық сапасын бағалауды реттейді және тыңдаушыларға арналған оқыту сапасын қамтамасыз ететін материалдарды және тиісті білім беру технологияларын енгізуді қамтиды.

  • Тарих ғылымының қазіргі заманғы теориялық-методологиялық негіздерін қолдана отырып, зерттеуге қатысты стратегиялық шешімдер әзірлейді. 
  • Көшбасшылық қабілеттерін, кәсіби дағдылары мен тұлғалық қасиеттерін дамыта отырып, ғылыми-педагогикалық құзіреттерін іске асырады.
     
  • Докторантураға «магистр» дәрежесі және кемінде 9 ай еңбек өтілі бар, оқу бітірген тұлғалар қабылданады. Докторантураға тұлғаларды қабылдау шет тілін маңгерудің жалпыеуропалық құзіреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергендігін растайтын халықаралық сертификатының негізінде және білім беру бағдарламалары топтарының бейіні бойынша түсу емтиханының қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.  Шетел азаматтарын докторантураға қабылдау ақылы негізде жүзеге асырылады.
     
  • Kәсіби қызмет нысандарына  ЖОО-дары, колледж, гимназия, ғылыми-зерттеу институты, мұражай, ғылыми-жобалау мекемелері, жергілікті және облыстық әкімшіліктердегі басқармалар мен бөлімдер; республикалық ведомстволарының салалық бөлімшелері, департаменттері; ғылыми-зерттеу, ғылыми-сараптаушылық мекемелері және т.б. жатады.