shape
shape

Бағдарламалар

Инженерия факультеті / Компьютерлік инженерия кафедрасы / Бакалавриат

6B06181 - Ақпаратты өңдеу және деректерді визуализациялау

Course Image Инженерия факультеті Компьютерлік инженерия кафедрасы

Ақпараттық жүйелерде мәліметтерді талдау, өңдеу, болжам жасау және статистикалық және ғылыми зерттеулерде тиімді жұмысты іске асыруға қабілетті ақпараттық жүйелер және технологиялар саласындағы бәсекеге қабілетті бакалаврларды даярлау.

Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы Қазақстан Республикасының экономикалық даму қарқынын жеделдету және цифрлық технологияларды қолдану арқылы халықтың өмір сүру сапасын арттыру мақсатында «Сандық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының ғылыми және практикалық міндеттерін шешуге бағытталған жоғары білікті бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау принципіне негізделген. Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін жүзеге асырудың мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы саладағы жоғары оқу орнынан кейінгі дайындық сапасын бағалауды реттейді және студенттерді оқыту сапасын қамтамасыз ететін материалдарды және тиісті білім беру технологияларын енгізеді. Білім беру бағдарламасы әртүрлі кәсіптік құзыреттерді қалыптастыру үшін пәндердің траекториясын таңдаудың алуан түрімен ерекшеленеді. Білім беру бағдарламасының пәндері еңбек нарығына қажетті негізгі кәсіптік құзыреттерді қамтиды.

 • Әзірленген көрнекі ақпарат объектілерінің сапасына бағалап және қолданбалы кескіндерді өңдеу, талдау және тану мәселелерін шешу арқылы интерактивті дизайнды жобалайды. 
 • Аппараттық және математикалық құралдарға, жергілікті есептеу желілеріне және коммуникациялық жабдықтарға қызмет көрсетеді . 
 • Жобаның өмірлік циклінің әртүрлі кезеңдерінде Smart-технологиялар мен IT-жобаларды басқару құралдарын қолданады, жобаның тәуекелдері мен тиімділігін сапалы және сандық бағалауды жүргізед .
 • Ақпараттық қауіпсіздік талаптарын ескере отырып, мобильді, мультимедиялық, Web-қосымшаларды, VR және Ar қосымшаларды, дерекқорларды қоса алғанда, қорғалған клиент-серверлік қосымшаларды әзірлеуге арналған Заманауи бағдарламалау, тестілеу, ақпаратты қорғау технологияларын және аспаптық құралдарды меңгерген.
   
 • Ақпаратты өңдеу және деректерді визуализациялау) бағыты бойынша оқуға түсушілер үшін талапкердің жалпы орта (толық) білімі немесе орта арнаулы кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты және Ұлттық бірыңғай тесті тапсырып шекті балды жинаған қорытындысы болуы қажет. Шетелден келетін талапкерлер ақылы негізде оқитын жағдайда сұхбат арқылы қабылданады (тілдік дайындықтан және білім берудің міндетті деңгейін меңгеру үшін), (Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығы (Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2023 жылғы 26 қаңтардағы № 29 бұйрығымен өзгеріс енгізілген).
   
 • Ақпаратты өңдеу және деректерді визуализациялау білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры өзінің кәсіби қызметін білім беру саласында атқарады. 
 • Бакалавриат бағдарламасын меңгерген бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері ақпараттық процестер, технологиялар, деректер, талдау әдістері мен тәсілдері, сұрыптау, жобалау, мекемелердің әртүрлі салалық ақпараттарын болжау және оларды түзету, сондай-ақ адам қызметінің түрлі салаларында ақпараттық жүйелерді жобалау, жөндеу, әзірлеу және пайдалану әдістері мен визуализациялау болып табылады.