shape
shape

Бағдарламалар

Инженерия факультеті / Электр инженериясы кафедрасы / Бакалавриат

6B07154 - Автоматтандыру және басқару

Course Image Инженерия факультеті Электр инженериясы кафедрасы

Автоматтандырылған және ақпараттық жүйелерді бақылау және инженерлік міндеттерді тұжырымдап шешу, технологиялық процестер мен өндірістерді автоматтандыру жобаларын әзірлеуге қабілетті бакалаврларды даярлау.

Өнеркәсіптік және қорғаныс салаларында, экономикада, көлікте, ауыл шаруашылығында, медицинада басқару жүйелері мен құралдарын жобалаумен, зерттеумен, өндірумен және пайдаланумен байланысты ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыруға қабілетті маманды дайындаудан тұрады. Автоматты және автоматтандырылған басқару жүйелерін зерттеу мен жобалаудың, бақылаудың, техникалық диагностикалаудың және өнеркәсіптік сынаудың заманауи бағдарламалық және аппараттық құралдарын құру. Білім беру бағдарламасының пәндері еңбек нарығына қажетті негізгі кәсіптік құзыреттерді қамтиды. 

 • Мақсатқа бағытталған белсенді оқыту қабілетін қалыптастырады.
 • Жеке және топта ақпаратты басқаруды, цифрлық технологияларды тарату процесін немесе жолдарын түсіндіреді.
 • Барлық салада экономикалық, кәсіпкерлік және шешімдер қабылдау дағдыларын қолданады.
 • Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді реттей алады.
 • Мемлекеттік және шет тілдерінде табысты академиялық, кәсіби және әлеуметтік қарым-қатынас орнатады. 
 • Қоғамды сақтау және дамыту үшін рухани құндылықтардың маңыздылығын ұғыну мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын қолданады,сыни тұрғыдан ойлау қабілетімен әрекет етеді, тарихи деректер мен қағидаттарды қолданады.
 • Қоғамның өмір сүру ортасы мен экологиялық танымды білу, өзіне қатысты құқықтық, адамгершілік міндеттемелерді, құқықтық сауаттылығын арттыру арқылы қоғамға үйретеді, кәсіби қызметте осы білімдерін қолдана алады. 
 • Өзінің кәсіби қызметі саласында қолданылатын ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу  үшін компьютерлік әдістермен жұмыс істейді.

 

 • Автоматтандыру және басқару» білім беру бағдарламасына оқуға түсушілер үшін талапкердің жалпы орта (толық) білімі немесе орта арнаулы кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты және Ұлттық бірыңғай тесті тапсырып шекті балды жинаған қорытындысы болуы қажет. Шетелден келетін талапкерлер ақылы негізде оқитын жағдайда сұхбат арқылы қабылданады. (тілдік дайындықтан және білім берудің міндетті деңгейін меңгеру үшін) (Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары №600 31.10.2018ж.)

   
 • Бакалавриат бағдарламаларын меңгерген түлектердің кәсіптік инженер қызмет саласы өндірісті басқаруды ұйымдастыру және сүйемелдеу қызметтерін көрсетуді қамтиды.
 • Бакалавриат бағдарламаларын меңгерген түлектер сервистік-пайдалану қызметі, өндірістік-технологиялық қызмет, ұйымдастыру-басқару қызметі, жобалау-конструкторлық қызмет, эксперименттік-зерттеу қызметтерін көрсетуді қамтиды.