shape
shape

Құндылықтарымыз

Құндылықтарымыз

  • Спорт және өнер саласындағы заманауи білім беру жүйесінде жоғары кәсіби мамандарды дайындауда педагогтердің рөлін арттыруға бағдарлану;
  • Профессор-оқытушылар мен білім алушылардың ғылыми-зерттеу, мәдени-ағартушылық және шығармашылық қызметтерінің тиімділігін арттыру;
  • Білім беру бағдарламарын халықаралық білім беру кеңістігіне интеграция жасау ;
  • Тиімді менеджментті ұйымдастыру және корпоративтік басқару қағидаттарын сақтау.